Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 01-62: overstromingen rond 1827
-
T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
La grande perte las que feront les lettres,
Auant le cicle de Latona parfaict:
Feu grand deluge plus par ignares sceptres,
Que de long siecle ne se verra refaict.

Vertaling (Van Berkel, 2004)
Helaas, de letteren zullen een groot verlies lijden
Voordat de cyclus van Latona is afgesloten.
Vuur, grote zondvloed, groter door onwetende regenten,
Wat gedurende lange tijd niet wordt hersteld.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de millenniumkwatrijnen.
In de tweede regel staat de naam "Latona". Dit is een andere naam voor de Maan. De woorden "cyclus van Latona" betekenen: het zesde millennium, waarover de Maan heerst. Nostradamus schrijft dat dit kwatrijn zal worden vervuld "voordat de cyclus van Latona is afgesloten". Hij bedoelt hiermee het eind van het zesde millennium.
Volgens het millenniummodel eindigt het zesde millennium op 25 april 1827. Dit betekent dat dit kwatrijn kort voor 1827 in vervulling moet zijn gegaan.
Dit kwatrijn is verlopen. De inhoud ervan is te vaag om vast te stellen of dit kwatrijn al of niet is vervuld.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
La grande perte las que feront les letres
Auant le cicle de Latonia parfaict:
Feu, grand deluge, plus par ignares sceptres,
Que de longs siecles ne se verra refaict.

Brind'Amour interpreteert de tweede regel als een verwijzing naar het heerserschap van de Maan over een periode van 354 jaar en 4 maanden, die eindigt in 1887. Het vervullingjaar ligt dus vóór 1887. Hij brengt dit kwatrijn in verband met de kwatrijnen 04-18, 06-08 en 08-71 en met een deel van de brief aan César.[1]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
La grande peste, las! que feront les lettres,
Auant le cicle de Latona parfaict:
Feu grand deluge plus par ignares sceptres,
Que de long siecle ne se verra refaict.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Weh über den grossen Verlust, den die Wissenschaften erleiden,
bevor der Zyklus Latonas vollendet ist.
Feuer, grosse Überschwemmungen durch unwissende Lenker.
In langem Zeitlauf wird das nicht wieder geschehen.

Wöllner interpreteert de tweede regel als een verwijzing naar het eind van de "Orbis magnus periode" van de Maan, die liep van 1288 tot 1648. Hij legt een verband met de Dertigjarige Oorlog, die woedde van 1618 tot 1648.[2]

 

De Meern, 16 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.136-138.  [tekst]

  2. Wöllner, p.43.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top