Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 01-51: tumult in Frankrijk en Italië
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Chef d'Aries,Iupiter,&Saturne
Dieu eternel quelles mutations?
Puis par long siecle son maling temps retourne
Gaule,& Italie quelles esmotions?

Vertaling (Van Berkel, 2004)
De heerser van Ram, Jupiter en Saturnus
Eeuwige God welke veranderingen komen er?
Daarna keert zijn slechte tijd terug voor een lange eeuw
Gallië en Italië, welke opschuddingen komen er?

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
De eerste regel duidt op een samenstand van Mars, Jupiter en Saturnus.
In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) was er op 8 februari 1544 sprake van een configuratie, waarbij Jupiter op de laatste graad van Schorpioen stond, conjunct Mars op de 6e graad Boogschutter en Saturnus op de 2e graad Boogschutter. De Maan in Leeuw stond vierkant Jupiter.
De vervullingdatum van dit kwatrijn is 27 juni 3049.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Chef d'Aries, Juppiter & Saturne,
Dieu eternel, quelles mutations! 
Puis par longs siecles son maling temps retourne: 
Gaule & Itale, quelles esmotions!

Brind'Amour meent dat in dit kwatrijn wordt verwezen naar de conjunctie van Jupiter en Saturnus in 1703 AD in de begingraden van Ram. Hij ziet in het kwatrijn ook een verwijzing naar Roussat's Livre de l'estat et mutation des temps.[1] Volgens softwaregegevens voltrok de conjunctie zich niet in 1703, maar op 21 mei 1702 op 7 Ram.

 

Commentaar van Halbronn
Halbronn interpreteert de woorden Chef d'Aries als een verwijzing naar het teken Ram. Hij meent dat in dit kwatrijn, evenals in kwatrijn 01-16 en kwatrijn 06-02, wordt gezinspeeld op de "profetie van Regiomontanus". In deze voorspelling werd uitgegaan van een Jupiter-Saturnus conjunctie in Ram, de eerste van een serie Jupiter-Saturnus in vuurtekens.  Men dacht dat dit zou plaatsvinden rond 1584. Een serie Jupiter-Saturnus conjuncties in één en hetzelfde element (vuur, aarde, lucht of water) duurt ongeveer 200 jaar. Rond 1584 zou er niet alleen sprake zijn van verandering van element, maar ook van een "zeer grote conjunctie" (coniunctio maxima), omdat de Jupiter-Saturnus conjunctie zich in Ram zou voordoen, het eerste teken van de Dierenriem. In werkelijkheid vond een Jupiter-Saturnus conjunctie plaats in mei 1583 op 21 Vissen.[2]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Chef d'Aries, Jupiter, & Saturne,
Dieu eternel, quelles mutations?
Puis par long siecle son maling temps retourne
Gaule & Italie, quelles esmotions?

Vertaling (Wöllner, 1926)
Haupt des Widders, Jupiter und Saturn
Welche Veränderungen soll der ewige Gott erleiden?
Dann in langem Zeitlaufe kehrt seine schlimme Zeit wieder.
Gallien und Italien, welche Erregungen?

Wöllner meent dat in dit kwatrijn wordt verwezen naar 19 oktober 1583. Volgens berekeningen aan de hand van gemiddelde cycli zou op die datum een Jupiter-Saturnus conjunctie plaatsvinden op 28 Ram. In dit kwatrijn zou ook kunnen worden verwezen naar 13 december 1702, op welke datum een Jupiter-Saturnus op 16 Ram zou moeten plaatsvinden.[3]
Wöllner liet de mogelijkheid open dat de woorden Chef d'Aries niet naar het teken Ram verwijzen, maar naar Mars als heerser van Ram. In dat geval zou in dit kwatrijn volgens Wöllner worden verwezen naar 1504 en 1524.

 

De Meern, 24 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.122-123. Het citaat uit Livre de l'estat...  op p.122-123 ("En apres, la tresfameuse approximation & vnion de Saturne et Iupiter..."), staat in Livre de l'estat... niet op p.63, maar op p.132.  [tekst]

  2. Halbronn: La révolution "anaragonique" ou les Centuries comme commentaires des textes en pros, versie 3 juni 2003  [tekst]

  3. Wöllner, p.44-45. De data die Wöllner geeft, zijn volgens de Juliaanse kalender. Omgezet in Gregoriaanse data gaat het om 29 oktober 1583 (softwaregegevens: Jupiter retrograde: 20 Vissen, Saturnus retrograde: 17 Vissen) en 24 december 1702 (softwaregegevens: Jupiter: 6 Ram, Saturnus: 4 Ram).  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top