Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 01-49: invasie N.Europa rond 3255
- T.W.M. van Berkel -

 English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Beaucoup auant telles menées,
Ceux d'Orient par la vertu lunaire:
L'an mil sept cens feront grands emmenées,
Subiugant presque le coing Aquilonaire.

Vertaling (Van Berkel, 2004)
Lang voor aan zulke kuiperijen
Zullen de lieden uit het Oosten door de kracht van de maan
In het jaar zeventienhonderd velen gevangen nemen
En bijna de gehele Noordhoek onderwerpen.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de jaartalkwatrijnen.
Het laagste jaartal in de kwatrijnen is het jaartal 580 in kwatrijn 06-02. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999 in kwatrijn 10-72. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen die Nostradamus in de kwatrijnen vermeldt, geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen.
Het vervullingjaar van dit kwatrijn is (1555 + 1700) 3255.
De woorden "kracht van de maan" hebben geen betrekking op de Maan in de zin van millenniumheerser, maar op de maan als symbool van de Islam.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Beaucoup beaucoup avant telles menées
Ceux d'Orient par la vertu lunaire
L'an mil sept cens feront grands emmenées,
Subjugant presques le coing Aquilonaire.

Brind'Amour interpreteert de tweede regel als een verwijzing van het heerserschap van de Maan over een periode van 354 jaar en 4 maanden, die loopt van 1533 tot 1887. Om die reden interpreteert hij de vierde regel als een verwijzing naar 1700 AD, welk jaar in die periode valt.[1]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Baucoup auant telles menées,
Ceux d'Orient par la vertu lunaire:
L'an mil sept cens feront grands emmenees,
Subiungant presques le coing Aquilonaire.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Lange vor solchen Umtrieben
machen die des Ostens durch die Kraft des Mondes
um das Jahr 1700 grosse Raubzüge
und unterjochen beinahe den nördlichen Winkel.

Wöllner interpreteert de vierde regel als een verwijzing naar 1700 AD op grond van de gedachte dat aan dit kwatrijn, evenals aan kwatrijn 01-16, de Zonsverduistering van 13 september 1699 (Juliaanse kalender) op 0 Weegschaal ten grondslag ligt.[2] Volgens softwaregegevens vond deze Zonsverduistering plaats op 23 september 1699 (Gregoriaanse kalender) op 1 Weegschaal.

 

De Meern, 17 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.119-120.  [tekst]

  2. Wöllner, p.48-49.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top