Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 01-48: Nostradamus versus Satan
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Vingt ans du regne de la Lune passés,
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le Soleil prendra ses iours lassés,
Lors accomplit & mine ma prophetie.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Twintig jaar van de regering van de Maan zijn voorbijgegaan
Zevenduizend jaar zal een ander de monarchie behouden
Wanneer de Zon haar vermoeide dagen zal bereiken
Is mijn profetie vervuld en voleindigd.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de millenniumkwatrijnen.
De eerste regel. De "regering van de Maan" is een andere benaming voor het heerserschap van de Maan over het zesde millennium, dat loopt van 827 tot 1827. In het onderzoek is aangenomen dat Nostradamus in deze regel verwijst naar 20 jaar van zijn eigen leven. Dit kunnen 20 jaar zijn van de voorstellingenperiode. Het kan ook een verwijzing zijn naar zijn leeftijd, 20 jaar, toen hij zijn eerste visioen kreeg, op 16 oktober 1524. 
Kwatrijn 01-48 is waarschijnlijk geschreven in 1544, maar kan ook zijn geschreven op 16 oktober 1524.
De tweede regel. Satan is degene die gedurende 7000 jaar de monarchie zal behouden, dat wil zeggen, zal heersen over de aarde. Zijn koningschap vangt aan op 25 april 4174 vC, aan het begin van het eerste millennium, en eindigt op 25 april 2827.
De eerste en tweede regel gezamenlijk betekenen dat Nostradamus 20 jaar van zijn eigen leven tegenover 7000 jaar heerschappij van Satan stelt.
De derde regel. De woorden "vermoeide dagen van de Zon" hebben betrekking op het eind van het zevende millennium, waarover de Zon heerst.
Het vervullingjaar van dit kwatrijn is 2827, het jaar waarin het zevende millennium eindigt.
Dit kwatrijn beschrijft het overgrote deel van het millenniummodel.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Vingt ans du regne de la lune passés,
Sept mil ans outre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors s'accomplir, miner ma prophetie.

Brind'Amour meent dat de eerste en derde regel verwijzen naar planetaire heerserschappen in de cyclusreeks van 354 jaar en 4 maanden, beginnend in 5200 vChr. In de looptijd van de kwatrijnen regeert de Maan van 1533 tot 1887 AD en de Zon vanaf 1887, dwz. het 7086e jaar in het bestaan van de wereld, tellend vanaf 5200 vChr. Brind'Amour interpreteert de tweede regel dan ook als een verwijzing naar de duur van het heerserschap van de Maan tot ruwweg het 7000e jaar in het bestaan van de wereld. Hij interpreteert de derde regel als een verwijzing naar de resterende tijd waarin de Zon regeert, tellend vanaf 1887. In het algemeen verbindt hij dit kwatrijn met delen van Livre de l'estat... [1]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Vingt ans du regne de la Lune passez,
Sept mil ans, autre tiendra sa monarchie:
Quand le Soleil prendra ses iours lassez:
Lors accomplir & mine ma prophetie.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Sind 20 Jahre unter der Herrschaft des Mondes vergangen
über 7000 Jahre, so erhält ein anderer sein Reich.
Wann die Sonne ihre schlaffen Tage beginnt,
dann lasst meine Weissagung den Endtermin erfüllen
.

Wöllner verbindt dit kwatrijn aan een serie cycli van 36 jaar. Deze cycli beginnen in 4220 vChr, het jaar waarin de wereld is ontstaan.Dat jaar valt onder het heerserschap van de Zon. Volgens Wöllner is Adam geboren in 4184 vChr, het jaar waarin de Zon werd opgevolgd door Saturnus. Eén van de perioden van de Maan loopt van 2800 tot 2836 AD, dat wil zeggen van het 6984e tot het 7020e jaar vanaf de geboorte van Adam. Wöllner interpreteert de tweede regel als een verwijzing naar de opvolging van de Maan door de Zon, en houdt 2836 AD aan als vervullingjaar.[2]

 

De Meern, 15 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.118-119.  [tekst]

  2. Wöllner, p.19.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top