Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 01-25: een val rond 1827
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Perdu trouuué,caché de si long siecle,
Sera pasteur demy Dieu honoré:
Ains que la Lune acheue son grand siecle,
Par autres ventz sera deshonoré.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Verloren, verborgen, gevonden gedurende zo lange tijd,
De herder zal als halfgod worden vereerd.
Voordat de Maan haar grote rondloop volbrengt,
Zal hij door andere winden worden onteerd.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de millenniumkwatrijnen.
In de derde regel staat de Maan vermeld. Nostradamus schrijft dat dit kwatrijn zal worden vervuld "voordat de Maan haar grote rondloop volbrengt". Hij bedoelt hiermee het eind van het zesde millennium. Het zesde millennium wordt geregeerd door de Maan.
Volgens het millenniummodel eindigt het zesde millennium op 25 april 1827. Dit betekent dat dit kwatrijn kort voor 1827 in vervulling moet zijn gegaan.
Dit kwatrijn is verlopen. De inhoud ervan is te vaag om vast te stellen of dit kwatrijn al of niet is vervuld.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Perdu, trouvé, caché de si long siecle
Sera pasteur demi dieu honoré:
Ains que la Lune acheve son grand cycle,
Par autres veux sera deshonoré.

Brind'Amour interpreteert de derde regel als een verwijzing naar het heerserschap van de Maan over de periode 1533-1887, één van de perioden van 354 jaar en 4 maanden. Dit kwatrijn zou kunnen gaan over nieuwe golf van verering van Jezus, die gevolgd wordt door een periode van ontering, en zou zich afspelen vóór 1887.[1]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Perdu trouué caché de si long siecle,
Sera pasteur demy Dieu honnore:
Ains que la Lune acheue son grand siecle,
Par autres vents sera deshonnoré.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Ist der verlorene Hirt gefunden, der seit so langer Zeit verborgen war,
so wird er wie ein Halbgott verehrt.
Sobald aber der Mnd seinen grossen Jahreslauf vollendet,
wird er durch andere Winde seiner Ehren wieder entkleidet.

Wöllner interpreteert de derde regel als een verwijzing naar 2834 AD. Dit jaar is het eindjaar van een 962-jarige periode die in 1872 AD begon en die wordt geregeerd door de Maan. Volgens Wöllner heeft dit kwatrijn betrekking op een Paus ten tijde van de derde Antichrist.[2] 

 

De Meern, 16 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.83-84.  [tekst]

  2. Wöllner, p.20 en p.65-66.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top