Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 01-16: hongersnood rond 3100
- T.W.M. van Berkel -

 English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Faulx à l'estang ionct vers le Sagitaire,
En son hault auge de l'exaltation.
Peste, famine, mort de main militaire
Le siecle approche de renouation.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
De sikkel gevoegd bij het tin in de richting van Boogschutter
In haar hoogste stand van verheffing:
Dan zal er pest zijn, hongersnood, dood met gewapende hand.
De eeuw nadert dan vernieuwing.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
De eerste regel duidt op een conjunctie van Saturnus (de "sikkel") en Jupiter, die in de astrologie het tin regeert. Uit de eerste regel blijkt verder dat deze conjunctie zich niet ín Boogschutter voordoet, maar in de buurt van Boogschutter, dus in Schorpioen.
In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) is deze conjunctie slechts één keer voorgekomen: op 18 september 1544, op de 29e graad van Schorpioen.
De vervullingdatum van dit kwatrijn is 30 juli 3096. Deze datum komt overeen met de vierde regel, waarin staat dat de eeuw vernieuwing nadert. Het jaar 3096 ligt dicht bij de overgang van de 31e eeuw in de 32e.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Faulx à l'estaing joinct vers le Sagitaire
En son hault auge de l'exaltation:
Peste, famine, mort de main militaire:
Le siecle approche de renovation.

Brind'Amour interpreteert de eerste twee regels als een Jupiter-Saturnus conjunctie in Boogschutter in 1641, die het begin vormt van een 240 jaar durende reeks van Jupiter-Saturnus conjuncties in vuurtekens. De vierde regel zou wijzen op dat begin;  het Franse woord siecle betekent dan cyclus. Volgens Brind'Amour wordt in dit kwatrijn een passage gevolgd die staat in Livre de l'estat... [1] Softwaregegevens wijzen echter uit dat Jupiter in 1641 van 18 Steenbok naar 15 Waterman loopt en Saturnus van 27 Waterman naar 8 Vissen.

 

Commentaar van Halbronn

Brontekst:
Faulx à l’estang ioinct vers le Sagittaire
En son hault Auge de l’exaltation
Peste, famine, mort de main militaire
Le siecle approche de renovation.

Halbronn interpreteert het woord siecle in de vierde regel als cyclus. Volgens de "profetie van Regiomontanus", waarnaar volgens hem wordt verwezen in kwatrijn 01-51 en kwatrijn 06-02, zou zich rond 1584 de eerste van een serie Jupiter-Saturnus conjuncties voordoen in vuurtekens; rond 1584 zou dat in Ram zijn. Jupiter-Saturnus conjuncties doen zich gedurende 200 jaar voor in één en hetzelfde element (vuur, aarde, lucht of water). Rond 1584 zou er niet alleen sprake zijn van verandering van element, maar ook van een "zeer grote conjunctie" (coniunctio maxima), omdat de Jupiter-Saturnus conjunctie zich in Ram zou voordoen, het eerste teken van de Dierenriem. 
De Jupiter-Saturnus conjunctie vond in werkelijkheid plaats in 1583 in het waterteken Vissen. Astrologen in die tijd meenden dat de astronomische gegevens onbetrouwbaar waren. 
De opvolgende Jupiter-Saturnus conjunctie vond plaats op 18 december 1603 op 9 Boogschutter, een vuurteken. Halbronn interpreteert de eerste regel als een verwijzing naar deze conjunctie en de vierde regel als een verwijzing naar de verandering van element: na een serie Jupiter-Saturnus conjuncties in watertekens begint vanaf 1603 een serie Jupiter-Saturnus conjuncties in vuurtekens. Volgens hem is dit kwatrijn ontstaan rond 1584, naar aanleiding van het feit dat er in 1583 geen "coniunctio maxima" in Ram had plaatsgevonden.
[2]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Faulx à l'estang vers le Sagittaire,
En son haute AUGE de l'exaltation,
Peste, famine, mort de main militaire,
Le siecle approche de renouation.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Sichel in Sumpf, verbunden nach dem Schützen hin,
in ihrer Erhöhung.
Pest, Not, Tod von Kriegerhand.
Das Jahrhundert nähert sich einer Erneuerung.

Wöllner interpreteert de eerste regel als een verwijzing naar Saturnus in Waterman (hij vertaalt het Franse woord estang in Sumpf, een synoniem van Waterman) sextiel Jupiter in Boogschutter. Hij dateert deze configuratie op 13 september 1699, Juliaanse kalender: Zon: 0 Weegschaal, Jupiter: 21 Boogschutter, Saturnus: 26 Waterman.[3] Uit Wöllner's analyse van kwatrijn 01-49 blijkt dat hij van mening is dat het astrologisch fundament van deze twee kwatrijnen een Zonsverduistering is die zich voordoet op 13 september 1699 (Juliaanse kalender).[4]
Softwaregegevens voor 23 september 1699, Gregoriaanse kalender: Zon: 1 Weegschaal, Maan: 1 Ram, Jupiter: 22 Boogschutter, Saturnus retrograde: 27 Waterman, Caput Draconis: 23 Maagd.

 

De Meern, 24 februari 2004

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.69-71. Brind'Amour baseert de duur van 240 jaar op Albumasar's Liber de magnis conjunctionibus. In dit boek wordt onder andere gewerkt met perioden van 240 jaar, op basis van Jupiter-Saturnus conjuncties in tekens van één en hetzelfde element (vuur, aarde, lucht of water). Een Jupiter-Saturnus conjunctie doet zich ééns per 20 jaar voor. De afstand tussen de booggraden waarop twee opeenvolgende conjuncties plaatsvinden, bedraagt steeds ongeveer 120 graden.
    De duur van 240 jaar wordt ook aangehouden in Livre de l'estat... (p.104).
    Wöllner spreekt over een "elementaire driehoek" en rekent hiervoor een duur van 200 jaar (zie kwatrijn 10-74).  [tekst]

  2. Halbronn: La révolution "anaragonique" ou les Centuries comme commentaires des textes en prose, versie 3 juni 2003.  [tekst]

  3. Wöllner, p.44.  [tekst]

  4. Wöllner, p.48-49.  [tekst]

 

T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top