Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Index

English version

Nostradamus

 

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel zijn 39 kwatrijnen onderzocht. Deze kwatrijnen zijn in onderstaande tabel in het millenniummodel geplaatst en op volgorde gezet.
De kwatrijnen zijn in verschillende categorieën ingedeeld:

  • Jaartalkwatrijnen: in deze kwatrijnen staan jaartallen vermeld, die met het "volgnummersysteem" omgerekend moeten worden om het vervullingjaar vast te stellen.

  • Komeetkwatrijnen: in deze kwatrijnen staan kometen vermeld.

  • Millenniumkwatrijnen: in deze kwatrijnen staan aanwijzingen die te maken hebben met het millenniummodel, het tijdrekenmodel waarmee Nostradamus de bestaansduur van de wereld heeft berekend.

  • Uurhoekkwatrijnen: in deze kwatrijnen staan astrologische aanwijzingen van waaruit de horoscoop (uurhoek) kan worden berekend die aan deze kwatrijnen ten grondslag liggen.

Alle vervullingdata zijn volgens de Juliaanse kalender.
Aanklikken van een hyperlink in de kolom "kwatrijn" opent de pagina waarop een korte analyse staat.
Bij een aantal kwatrijnen staat ook het commentaar van andere onderzoekers, zoals Pierre Rodrigue Brind'Amour (Les premières centuries ou prophéties, 1996), dr. Jacques Halbronn (diverse publicaties op Internet) en dr. Christian Wöllner (Das Mysterium des Nostradamus, 1926).

 

 

Tabel 2.  De onderzochte kwatrijnen, geordend op vervullingdatum

Kwatrijn

Categorie

Totstandkomingsdatum

Vervullingdatum

begin 6e millennium

- 25-04- 827

begin looptijd kwatrijnen

16-10-1524 01-03-1555
 08-49 uurhoek 11-08-1527 06-02-1773
01-25 millennium niet bekend kort voor 1827
01-62 millennium niet bekend kort voor 1827
begin 7e millennium 23-04-1528 25-04-1827
09-55 uurhoek 15-07-1528 19-11-1844
09-73 uurhoek 18-08-1530 21-09-2006
02-15 komeet 1531/33 ca. 2080 - 2245
02-43 komeet 1531/33 ca. 2080 - 2245
02-62 komeet 1531/33 ca. 2080 - 2245
06-06 komeet 1531/33 ca. 2080 - 2245
06-02 [1] jaartal 10-04-1532 ca. 2135 - 2235
03-56 uurhoek 21-08-1532 24-03-2162
08-48 uurhoek 26-12-1532 10-02-2189
06-02 [2] jaartal 11-11-1533 2258
04-86 uurhoek 12-07-1534 29-07-2308
06-04 uurhoek 03-01-1536 04-10-2422
03-96 uurhoek 13-02-1536 11-06-2431
05-14 uurhoek 20-05-1536 29-12-2451
06-24 uurhoek 11-08-1539 13-09-2701
02-10 millennium 06-12-1539 2727 - 2827
03-92 millennium niet bekend kort voor 2827
03-97 millennium niet bekend kort voor 2827
begin 8e millennium / Satan gevangen gezet 27-03-1541 25-04-2827
01-48 millennium ca. 1544 2827
10-74 millennium niet bekend 2827
01-63 millennium niet bekend 2827 - 3797
01-52 uurhoek 31-01-1542 26-12-2892
04-33 uurhoek 04-11-1542 30-08-2951
   01-51 uurhoek 08-02-1544 26-06-3049
01-16 uurhoek 18-09-1544 16-07-3096
06-54 jaartal 19-07-1545 3162
08-71 jaartal 19-07-1545 3162
10-91 jaartal 28-07-1545 begin 3164
04-84 uurhoek 29-07-1545 08-01-3164
08-02 uurhoek 05-08-1545 11-09-3164
04-67 uurhoek 08-02-1546 12-02-3204
 01-49 jaartal 01-10-1546 3255
02-48 uurhoek 08-10-1546 30-06-3256
 03-77 jaartal 14-02-1547 01-10-3282
10-67 uurhoek 09-05-1549 06-05-3455
10-72 jaartal 16-08-1550 01-10-3554
05-91 uurhoek 06-06-1551 30-11-3615
einde looptijd kwatrijnen / Satan vrijgelaten 11-10-1553 09-11-3797
einde 8e millennium / einde van de wereld 27-02-1554 25-04-3827

Noten

  1. De eerste twee regels. [tekst]
  2. De laatste twee regels. [tekst]
 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top