Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
home (nl)
Welkom / introductie

 English version

Nostradamus

Geachte bezoeker,

 

Hartelijk welkom op deze website over Nostradamus, die in oktober 2002 online is gezet als ondersteuning van de privť-uitgave Nostradamus, astrologie en de Bijbel en een gelijknamige lezing.
Op iedere pagina staat links bovenaan een kolom met hyperlinks die zijn verbonden aan de rubrieken waarin deze website is ingedeeld. Deze rubrieken zijn als volgt samengesteld:

 

Nieuwe artikelen
Korte beschrijvingen van de zes meest recente artikelen op deze site. 

Bijgewerkte artikelen
Een overzicht van artikelen die zijn bijgewerkt op grond van nieuwe informatie of correcties. De aanvullingen en correcties zijn in het kort beschreven.

Nostradamus
Artikelen over het leven van Nostradamus, zijn afkomst en nakomelingen en over de CenturiŽn.

Onderzoeksresultaten
In deze rubriek wordt een gevarieerde reeks onderwerpen besproken zoals voorspellingssystemen, verbanden met de Bijbel, vertalingen die zijn verschenen van de CenturiŽn en publicaties van collega-onderzoekers. Ook wordt in deze rubriek uitgelegd waarom naar mijn mening de voorspellingen in de CenturiŽn niet in vervulling gaan.

Analyse kwatrijnen
In deze rubriek worden ongeveer veertig kwatrijnen besproken en zijn in veel gevallen ook de visies weergegeven van prof. Pierre Rodrigue Brind'Amour, dr. Christian WŲllner en dr. Jacques Halbronn.

De substudie "Tweede Wereldoorlog"
In de substudie "Tweede Wereldoorlog" wordt het ontstaan besproken van propaganda in de Tweede Wereldoorlog voor zover gebaseerd op de CenturiŽn, Centurie-commentaren of de reputatie van Nostradamus als astroloog/profeet/ziener die belangrijke politieke gebeurtenissen heeft voorspeld tot aan het eind der tijden. Verder worden boeken en krantenartikelen besproken uit de periode 1939-1945 (studies, nationaalsocialistische propaganda en propaganda van de zijde van de Geallieerden) en naoorlogse publicaties die verbonden zijn met de lotgevallen van de CenturiŽn in de Tweede Wereldoorlog, Centurie-commentaren of de reputatie van Nostradamus.
Deze rubriek heeft niet als doel fascistische, nationaalsocialistische, antisemitische, racistische en/of revisionistische denkbeelden te propageren en/of te verspreiden. Ik distantieer mij dan ook nadrukkelijk en volledig van de in de besproken publicaties geuite opvattingen.

Discussieplatform
In deze rubriek staan artikelen met betrekking tot bijvoorbeeld authenticiteit, die als doel hebben een discussie op gang te brengen.

Publicaties
Een overzicht van publicaties van de hand van de auteur van deze website en een beschrijving van de bestelmogelijkheden.

Lezingen
Beschrijving van de lezingen De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd en Bijgeloof uitbuiten - De ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog en een beschrijving van de aanvraagmogelijkheden.

Interviews / recensies
Interviews die in de loop der jaren zijn gehouden met de schrijver van deze website en besprekingen van zijn publicaties en lezingen.

Frans onderzoek
In deze rubriek is het onderzoek gepresenteerd van Robert Benazra en dr. Jacques Halbronn, twee eminente Franse onderzoekers van het leven en werk van Nostradamus. U treft korte beschrijvingen aan van hun publicaties aangaande Nostradamus. Beiden hebben op uitnodiging van www.nostradamusresearch.org een bijdrage geschreven waarin zij het doel en de aard van hun onderzoek uitleggen.

Web links
In deze rubriek staan links naar een aantal andere websites die Nostradamus en de CenturiŽn als onderwerp hebben en korte beschrijvingen van de inhoud van deze sites.

Contact
Via deze pagina kunt u uw vragen inzenden die u heeft over de inhoud van een artikel op deze site of uw opmerkingen over deze site. U kunt deze pagina ook gebruiken voor het melden van retourzendingen.

Gratis nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe publicaties op deze site, nieuwe lezingen of nieuwe boeken, kunt u zich via deze pagina aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. Via deze pagina kunt u zich ook afmelden.

Privacy / cookies
In deze paragraaf staat informatie over ons beleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies.

Redactioneel
Geraadpleegde literatuur en gegevens over de auteur/beheerder van deze site.

 

Voetnoten in de artikelen verwijzen naar publicaties waaraan citaten enz. zijn ontleend. Een overzicht van alle geraadpleegde publicaties vindt u in de bibliografie.

Verwante publicaties bevinden zich op onder andere Espace Nostradamus en Encyclopaedia Hermetica.

Ik hoop dat de inhoud van deze website voldoet aan uw verwachtingen.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan www.nostradamusresearch.org.

 

Met vriendelijke groet,

T.W.M. van Berkel
auteur / beheerder

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top