Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
BIJGEWERKTE ARTIKELEN
Index

English version

Nostradamus

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van artikelen die in de afgelopen drie maanden zijn bijgewerkt op grond van nieuwe informatie of correcties. De aanvullingen en correcties zijn in het kort beschreven.
Door het aanklikken van de titel wordt het artikel voor u geopend.

19-08-2013

Bijgewerkte artikelen

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Was bringt das Jahr 1940?

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Nostradamus spŚdomar om kriget

Substudie "Tweede Wereldoorlog": What will happen in the near future?

Nu de studie van de brochure Nostradamus Seer and Prophet .. Quatrains that Apply to Today heeft uitgewezen dat er geen overeenkomst is met de brochure What will happen in the near future?, een overeenkomst die werd verondersteld door Edgar Leoni op pagina 99 van zijn boek Nostradamus and his prophecies, is in de bovenstaande artikelen de informatie hierover verwijderd.

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus
Aan het overzicht van interpretaties in de loop der eeuwen van kwatrijn 03-57 zijn de interpretaties van Ward (1940) en Pelley (1941) toegevoegd.

29-07-2013

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Hoe zal deze oorlog eindigen?
Toegevoegd aan de paragraaf "Tegenwicht": een samenvatting van een kritische bespreking van Hoe zal deze oorlog eindigen? in de avondeditie van 19 juli 1940 van het Rotterdamse katholieke dagblad De Maasbode, het grootste katholieke dagblad in de jaren '40. De recensent had niet alleen kennis genomen van de inhoud van Hoe zal deze oorlog eindigen? maar ook van de inhoud van de editie-Amsterdam-1668 van de ProfetieŽn. Zijn pijlen waren dan ook gericht op oorlogsvoorspellingen in het algemeen, de opstellers ervan, de ProfetieŽn van Nostradamus, Hoe zal deze oorlog eindigen? en de mensen die zich in tijden van nood lieten verleiden door zieners en mysteries en geneigd waren te geloven wat ze willen geloven en negeren wat ze willen negeren.

27-07-2013

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Voorspellingen die uitgekomen zijn...
Aan de paragraaf Voorspellingen die uitgekomen zijn... in kranten in de Tweede Wereldoorlog is een samenvatting toegevoegd van de bespreking in de editie van 13 maart 1942 van Storm - Blad der Nederlandsche SS. In deze bespreking werd met de inhoud van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de vloer aangeveegd: een waardeloos boek, vol van fantasieŽn en vervalsingen, dat ondanks papierschaarste het daglicht had gezien en dat het nationaalsocialistische principe van de vrije wil aantastte. Klaarblijkelijk had men bij Storm er geen idee van dat Voorspellingen die uitgekomen zijn... ten doel had de lezers ervan te overtuigen van het onvermijdelijke van de Duitse eindoverwinning.
Verder is aan deze paragraaf toegevoegd dat in de editie van 12 februari 1942 van De Telegraaf een mededeling is gepubliceerd omtrent het niet verboden zijn van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., die in andere dagbladen een dag later werd gepubliceerd, en dat een advertentie, gepubliceerd in de editie van 28 februari 1942 van Het Dagblad voor IJmuiden - Velsen - Beverwijk - Driehuis - Santpoort diezelfde dag ook is gepubliceerd in de editie van de Oprechte Haarlemsche Courant.

31-03-2013

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Hoe zal deze oorlog eindigen?
Uit een kritische bespreking van Hoe zal deze oorlog eindigen? in de editie van 20 juli 1940 van De Zeeuw - Dagblad voor de provincie Zeeland blijkt dat de exemplaren van Hoe zal deze oorlog eindigen? die de Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers aan dag- en weekbladen toezond, vergezeld gingen van een zestal "besprekingen". Dit kan de verklaring zijn voor de identieke besprekingen van Hoe zal deze oorlog eindigen? in meerdere dag- en nieuwsbladen.

   

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top