Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Nostradamus & 2012 - Wie het verleden kan vertellen...
Interview in het spiritueel maandblad ParaVisie, Hilversum, oktober 2011

English version
 

 
Omslag Paravisie oktober 2011

In het oktobernummer van de 26e jaargang van het spiritueel maandblad ParaVisie staat op de pagina's 33 t/m 36 het artikel Nostradamus & 2012 - Wie het verleden kan vertellen..., geschreven door Niels Brummelman, eindredacteur bij ParaVisie.
In de inleiding beschrijft Brummelman Nostradamus als een succesvol ziener, op wiens werk in de loop der jaren toenemende onduidelijkheid is ontstaan. In Nostradamus & 2012 - Wie het verleden kan vertellen... laat Brummelman drie Nederlandse onderzoekers van het leven en werk van Nostradamus aan het woord komen: Theo van Berkel, auteur/webmaster van deze website en auteur van het in 2002 verschenen boek Nostradamus, astrologie en de Bijbel, Wim Zitman, astroloog, auteur en voormalig bouwkundige, van wiens hand het in 2002 verschenen boek Onbekende aspecten van Nostradamus stamt en Rob van der Wilk, hypnotherapeut en paragnost, de schrijver van het boek Nostradamus, de waarheid. Brummelman heeft elk van deze onderzoekers afzonderlijk geÔnterviewd. Het interview met Van Berkel dateert uit augustus 2011.

De visies van Zitman, Van der Wilk en Van Berkel op de boodschap van de CenturiŽn lopen sterk uiteen. Zitman rekent met cycli van 85 en 850 dagen en stelt dat Nostradamus de tijd waarin wij leven als een tijd van verval kenschetst. Het jaar 2012 neemt volgens hem bij Nostradamus geen bijzondere plaats in. Volgens Van der Wilk heeft Nostradamus met de aanduiding "het gouden tijdvak" naar december 2012 verwezen, waarin de planeten op ťťn lijn testaan en de invloed van het Watermantijdperk duidelijk merkbaar wordt. Van Berkel legt uit waarom naar zijn mening de voorspellingen in de CenturiŽn stuk voor stuk niet uit kunnen komen en laat aan de hand van de Nostradamuspropaganda in de Tweede Wereldoorlog zien dat ze voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Misschien is in de CenturiŽn de boodschap verscholen dat het einde van de wereld niet zo nabij is als men in de tijd van Nostradamus dacht.

Brummelman besteedt ook kort aandacht aan de visie van de Nederlandse onderzoeker Maarten Post, die van mening is dat in de CenturiŽn niet de toekomst is beschreven maar het verleden, en aan de visie van de Belgische onderzoeker Rudy Cambier, volgens wie Nostradamus een manuscript, geschreven door een 14e eeuwse prior, uit een bibliotheek heeft gestolen en bewerkt en in de vorm van de CenturiŽn heeft laten uitgeven.

Nostradamus & 2012 - Wie het verleden kan vertellen... is een helder geschreven artikel waarin in heldere bewoordingen duidelijk wordt hoe vandaag de dag een aantal onderzoekers over Nostradamus en de CenturiŽn denkt. Een lijst van geraadpleegde literatuur maakt het voor geÔnteresseerde lezers en lezeressen mogelijk zich verder te verdiepen in wat deze onderzoekers zoal hebben vastgesteld en geconcludeerd en wat de CenturiŽn volgens hen te vertellen hebben.

Het oktobernummer van de jaargang 26 (2011) van ParaVisie is los verkrijgbaar voor de prijs van Ä 5,60. 

 

Over ParaVisie
 

logoDit jaar viert ParaVisie haar 25-jarig bestaan. In de jaren '80 werd op radio Veronica op zondagmiddag het programma Het Zwarte Gat uitgezonden, waarin tal van paranormaal begaafden op een of andere wijze aan het woord kwamen. De makers van Het Zwarte Gat organiseerden ook beurzen, waarin paranormaal begaafden hun activiteiten konden etaleren. Met ParaVisie wilden de makers van Het Zwarte Gat tegemoet komen aan de behoefte aan een spiritueel tijdschrift waarin het paranormale uitvoerig ter sprake zou komen. Zo'n tijdschrift was er toen nog niet.
In de loop der jaren heeft ParaVisie in de wereld van het buitenzintuiglijke, natuurlijke geneeswijzen en spiritualiteit een belangrijke plaats verworven. 
Ook op Internet is ParaVisie erg actief. 
De URL van de website van ParaVisie: http://new.paravisie.nl

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top