Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Voorspelde Nostradamus de dood van Bin Laden?
Interview door Nog steeds wakker Nederland, Radio 1, NL, 4 mei 2011

English version
 

Op 1 mei 2011 om 23:36 Eastern Daylight Time maakte president Obama in Washington bekend dat Amerikaanse militairen Osama Bin Laden, die in een villa in de Pakistaanse stad Abbottabad verbleef, gedood hadden. 
Vrij snel na Obama's persconferentie deden op Internet geruchten de ronde dat Nostradamus dit had voorspeld. In de nacht van 3 op 4 mei 2011 werd op Radio 1 in het programma Nog steeds wakker Nederland een interview uitgezonden waarin ondergetekende naar zijn mening hierover werd gevraagd.[1]  
Op deze pagina staat een samenvatting van de inhoud van dit interview.

Logo Wakker Nederland

Nog steeds wakker Nederland is een programma vol nieuws, cabaret en live muziek. Het is gemaakt door jonge journalisten. Nog steeds wakker Nederland is wekelijks te beluisteren op Radio 1 in de nacht van dinsdag op woensdag, van 02:00 tot 04:00. De presentatie is in handen van Casper Meijer en Erik Nusselder.

 

Een vals kwatrijn
Op 1 mei 2011 werd de wereld verrast door de mededeling van president Obama dat Bin Laden was gedood. Niemand had dit bericht verwacht, behalve Nostradamus, die tal van gebeurtenissen heeft voorspeld en volgens sommigen ook de dood van Bin Laden.
Op de vraag of Nostradamus de dood van Bin Laden heeft voorspeld, luidde mijn antwoord ontkennend. Het kwatrijn waarin deze voorspelling zou staan en dat op Internet met commentaar en al is gepubliceerd, is een gefingeerd, vals kwatrijn, waarvan de tekst als volgt luidt:

De grote Senaat ontdoet zich van haar pompeuze methoden
om die ene te pakken waarop ze hebben gejaagd
Zijn volgelingen zullen bij het verraad aanwezig zijn
dat groots over de wereld zal worden aangekondigd:
Hij is verslagen.
[2]

Op de vraag hoe uit dit kwatrijn, als hij wel door Nostradamus was geschreven, kan worden afgeleid dat het betrekking heeft op Bin Laden, was mijn antwoord dat degene van wie dit kwatrijn afkomstig is, de gebeurtenissen die zich in de afgelopen dagen hebben voorgedaan, naar voren heeft gehaald en naar dat kwatrijn heeft toegeschreven. Dit was een slechte formulering van mijn visie. Eigenlijk bedoelde ik te zeggen dat de samensteller van dit kwatrijn de inhoud ervan had afgestemd op wat zich in de afgelopen dagen had afgespeeld.

 

Voor velerlei uitleg vatbaar
Op de vraag of de voorspellingen van Nostradamus net zo werken als de voorspellingen in de roddelbladen, die zo algemeen zijn dat iedereen ze op zichzelf kan betrekken, luidde mijn antwoord dat de voorspellingen van Nostradamus meestal geen vervullingdatum hebben, waardoor ze niet goed aan gebeurtenissen kunnen worden gekoppeld. In het Internet-artikel wordt het begrip hindsight ten tonele gevoerd, wat wil zeggen dat pas achteraf kan worden gezien dat een bepaald kwatrijn in vervulling is gegaan.[3] Wie een voorspelling van Nostradamus op een dergelijke manier aan een gebeurtenis koppelt, moet er dan van overtuigd zijn dat er in de toekomst niets gebeurt dat beter bij die voorspelling past dan de gebeurtenis die hij/zij voor ogen had. Door het ontbreken van vervullingdata zijn de voorspellingen van Nostradamus voor velerlei uitleg vatbaar en kunnen ze aan tal van gebeurtenissen worden gekoppeld. Hierdoor verliezen deze voorspellingen hun waarde.

 

Voorspellingen die inmiddels zijn vervuld
Op de vraag of het onderzoek van ondergetekende heeft uitgewezen of er voorspellingen van Nostradamus inmiddels zijn vervuld, luidde mijn antwoord dat, voor zover ik het kan beoordelen, geen van deze voorspellingen inmiddels vervuld zijn. Omdat de meeste van deze voorspellingen geen vervullingdatum bevatten en geen concrete informatie over de betrokken landen, kan ik ze nergens aan koppelen. Ik kan niet controleren wat Nostradamus bij het schrijven van deze voorspellingen voor ogen had. Hij is degene die duidelijkheid moet geven, ik ben niet degene die duidelijkheid moet zoeken.

 

Hardnekkige reputatie, cirkelredeneringen
Op de vraag hoe het komt dat bij ingrijpende gebeurtenissen als de aanslag op het World Trade Center in New York of aardbeving in Japan dit jaar, de tsunami die daardoor teweeg werd gebracht en de daaruit voortvloeiende problemen met de kerncentrales in Fukushima, steeds wordt beweerd dat Nostradamus dit heeft voorspeld, luidde mijn antwoord dat dit veroorzaakt wordt door de hardnekkige reputatie dat hij een voorspeller is. Bij een ingrijpende gebeurtenis zijn er altijd mensen die de Centuriën erop naslaan om te zien of daarin een voorspelling staat die met die gebeurtenis overeenkomsten vertoont. Wanneer men iets vindt - of iets bij elkaar fantaseert - wordt dat wereldkundig gemaakt: dit was voorspeld door Nostradamus, wat ook niet anders kan, want hij was een voorspeller, en niet zomaar een voorspeller, maar een beroemd voorspeller. Iets dergelijks staat ook in het Internet-artikel: Nostradamus heeft niet alleen de dood van Bin Laden voorspeld, maar ook de aanslag op het World Trade Center en in de voorspelling van die aanslag zou ook iets over Bin Laden hebben gestaan. Op die manier is het kringetje rond.

 

De toekomst kán worden voorspeld
Op de vraag of het naar mijn mening mogelijk is de toekomst te voorspellen, luidde mijn antwoord, op grond van eigen ervaring in de jaren dat ik me met astrologie bezighield, dat dat mogelijk is. Wie wil weten of dit soort voorspellingen betrouwbaar zijn, moet van de voorspeller in kwestie horen wat er staat te gebeuren, op welke datum en bij gebeurtenissen in de wereld de betrokken landen en steden, vooropgesteld dat de manier van voorspellen die wordt gebruikt (in het geval van Nostradamus en mij: de astrologie) zich daarvoor leent. De astrologie leent zich daarvoor, zodat van een astrologiebeoefenaar mag worden verwacht dat hij concrete vervullingdata noemt, concrete gebeurtenissen en in het geval van politieke astrologie de betrokken landen. 
In de jaren dat ik astrologie beoefend heb, heb ik de horoscoop van een vriendin berekend, waarbij ik op grond van gebeurtenissen die zich in haar leven hadden voorgedaan, het geboortetijdstip dat zij had opgegeven, gecorrigeerd had. Op haar vraag wanneer zij zou gaan verhuizen was mijn antwoord: als je gaat verhuizen, doe je dat over vier maanden. Enfin, dat zou ze nog wel eens zien. Na vier maanden belde zij mij op met de mededeling dat ze een nieuwe woning had. Kijk eens aan, was mijn reactie, ik had zoiets aangegeven. Ja, was haar antwoord, gevolgd door de opmerking dat ze dat een beetje eng begon te vinden.
[4]

 

De Meern, 4 mei 2011,
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 28 mei 2011

 

Noten

 1. De URL van het interview: http://www.radio1.nl/contents/30017-voorspelde-nostradamus-de-dood-van-bin-laden. [tekst]
 2. Zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/72187-nostradamus-en-osama-bin-laden.html. Dit artikel, geschreven door Hermesse James, is gedateerd op 2 mei 2011 en maakt deel uit van InfoNu.nl, een website die zich karakteriseert als een online-bibliotheek met informatie van uiteenlopende aard. Volgens de homepage van InfoNu.nl telt deze website momenteel ruim 51.000 artikelen, geschreven door meer dan 2000 auteurs, "infoteurs" genoemd. 
  Op 28 februari 2011 is op deze website de eerste van een serie artikelen van Hermesse James gepubliceerd, een vrouw die naar eigen zeggen van geheimen houdt, orakels en het oplossen van eeuwenoude puzzels. Nostradamus heeft haar bijzondere belangstelling; tot nu toe zijn er zes artikelen van haar over Nostradamus op InfoNu.nl gepubliceerd. Daarnaast zijn op InfoNu.nl artikelen van haar gepubliceerd over onder andere de Tempeliers en de lijkwade van Jezus. 
  In haar artikel over Nostradamus en Bin Laden schrijft James dat ze de originele Franse kwatrijntekst om redenen van auteursrecht niet mag citeren en dat de kwatrijntekst die ze geeft, "gehercodeerd" is, zonder daarbij aan te geven wat dat precies inhoudt. Op een dergelijke manier heeft James ook een kwatrijn gepresenteerd waarin de aanslag op het World Trade Center zou zijn voorspeld. 
  Hermesse James heeft het kwatrijn waarin de dood van Bin Laden zou zijn voorspeld, voorzien van het volgnummer 5-33. De oorspronkelijke Franse tekst van kwatrijn 05-33 luidt als volgt:

  Des principaux de cité rebellee
  Qui tiendront fort pour liberté rauoir:
  Detrencher masles, infelice meslee,
  Crys hurlemens à Nantes piteux voir
  (facsimile-Chomarat-2000, p.112).

  Het kwatrijn dat ten grondslag ligt aan de versie van Hermesse James is kwatrijn 10-76. De oorspronkelijke Franse tekst van dit kwatrijn luidt als volgt:

  Le grand senat discernera la pompe,
  A l'vn qu'apres sera vaincu chassé,
  Ses adherans seron à son de trompe
  Biens publiez ennemys deschassez.
  (facsimile-Chomarat-2000, p.222)

  De uit 1940 daterende vertaling van dit kwatrijn door mr. dr. H. Houwens Post luidt als volgt:

  De groote Senaat zal den luister toekennen
  Aan iemand, die daarna zal worden overwonnen en verjaagd.
  Aanhangers zullen zij maken met bazuingeschal.
  De weldaden worden bekend gemaakt en de vijand wordt verjaagd.
  (vertaling-Vreede-1941, p.195).

  De versie van James luidt als volgt: 

  De grote Senaat ontdoet zich van haar pompeuze methoden
  om die ene te pakken waarop ze hebben gejaagd
  Zijn volgelingen zullen bij het verraad aanwezig zijn
  dat groots over de wereld zal worden aangekondigd:
  Hij is verslagen.


  Het heeft er veel van weg dat Hermesse James de vertaling van kwatrijn 10-76 heeft afgestemd op de dood van Bin Laden in 2011. [tekst]
   
 3. Een dergelijke opvatting werd reeds in 1850 verwoord door de Duitse Centurie-onderzoeker Edouard Roesch in Die erstaunlichen Bücher des Grossen Artztes, Sehers und Schicksals-Propheten Nostradamus in’s Deutsche übertragen und dem Verständnisse aufgeschlossen. De slotregels van een zesregelig vers dat hij over de Centuriën had geschreven, luidden als volgt:
   
  Denn eine lange Reih' von Vorfäll'n ist verzeichnet,
  Die man erst dann erkennt, wenn sich die Tat ereignet.
  [tekst]
 4. Bij het doen van astrologische voorspellingen heb ik het "min-één-systeem" gebruikt, een voorspellingssysteem, ontwikkeld door Jan Bernard Gieles (1918-2007), astrologiebeoefenaar en redacteur/uitgever van het astrologisch tijdschrift Sagittarius, waarvan ik enkele jaren freelancemedewerker was (zie de paragraaf Over Sagittarius en J.B. Gieles in mijn artikel Brief over kwatrijn 01-70, elders op deze website). [tekst]

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top