Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Geloof jij in Nostradamus?
Interview
door FunX radio, NL

English version
 

FunX Radio: SpokenNaar aanleiding van de lezing over de ProfetieŽn van Nostradamus die hij op 17 november 2009 voor het Studium Generale in Delft had gegeven, is Theo van Berkel geÔnterviewd door Manu, maker en presentator van het programma Spoken dat iedere zondagavond door FunX radio wordt uitgezonden. Het interview met Theo is verwerkt in de aflevering Spoken: Geloof jij in Nostradamus? van 6 december 2009. Centraal in deze aflevering stond de vraag wat er waar is van de beweringen dat Nostradamus het ineenstorten van de Twin Towers en de opkomst van Hitler had voorspeld. In Spoken: Geloof jij in Nostradamus? is ook een interview met dr. Jan Willem Nienhuys verwerkt, secretaris van de stichting Skepsis, die zich kritisch uitliet over de waarde van de voorspellingen van Nostradamus, en een interview met Maarten W.T. Post, de auteur van Djenghis Khan: sleutel tot het raadsel Nostradamus (Rijswijk, 2001). De interviews werden muzikaal omlijst met raps over het thema Nostradamus. Met MC Poldermodel, ťťn van zijn muzikale gasten, die ter gelegenheid van deze aflevering een spook over Nostradamus had geschreven, wisselde Manu van gedachten over het thema toekomstvoorspellen.
In Spoken: Geloof jij in Nostradamus? heeft Manu een gevarieerde reeks meningen en ideeŽn over Nostradamus en zijn werk op een open, objectieve en informatieve wijze aan zijn luisteraars gepresenteerd en hen alle ruimte en mogelijkheden geboden hun mening over dit alles te vormen, net zoals hij zijn gasten alle ruimte gaf hun meningen en ideeŽn kenbaar te maken. 

NostradamusIn het hiernavolgende staat een samenvatting van het interview dat Manu met Theo heeft gehouden. Theo vertelde dat hij in 1980 was begonnen met zijn onderzoek naar de ProfetieŽn van Nostradamus. Hij was in die tijd geabonneerd op het astrologisch tijdschrift Sagittarius, een uitgave van de Haagse astroloog Jan Bernard Gieles, waarin een artikelserie over Nostradamus stond. Gieles was in staat om met behulp van astrologie op datum nauwkeurig voorspellingen te doen. Nostradamus had geschreven dat hij kon voorspellen met een nauwkeurigheidsgraad van een week. Theo wilde uitzoeken hoe dat in elkaar stak.
Over Nostradamus vertelde Theo dat deze in de eerste helft van zijn leven apotheker en arts was geweest, en in de tweede helft van zijn leven voorspellingen te boek ging stellen in de vorm van almanakken, bestemd voor de boeren in zijn omgeving, en in de vorm van wat wij nu kennen als de "ProfetieŽn van Nostradamus".
Veel commentatoren menen in alle oprechtheid dat Nostradamus gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan zoals het overlijden van Henri II, de opkomst van Cromwell, het uitbreken van de wereldoorlogen en de aanslag op het World Trade Centre, voorspeld heeft. Volgens Theo is hier niets van waar. Het probleem is volgens hem dat in het overgrote deel van de voorspellingen geen vervullingjaren staan, waardoor ze aan allerlei gebeurtenissen kunnen worden gekoppeld. Een ander probleem is dat mensen ongemerkt de omstandigheden waarin ze leven op de toekomst projecteren en in de ProfetieŽn van Nostradamus op zoek gaan naar wat erbij past, om vervolgens te zeggen dat Nostradamus dit heeft voorspeld. Zelf had Theo in 1980 kwatrijn 01-70 gekoppeld aan de machtswisseling in 1979 in Iran, waarbij de Sjah het veld moest ruimen voor ayatollah Chomeiny. Ondanks de ogenschijnlijk treffende overeenkomst tussen een aantal regels van dit kwatrijn en de gebeurtenissen destijds in Iran, is Theo op deze koppeling teruggekomen, omdat in kwatrijn 01-70 geen vervullingjaar staat.
Over de werkwijze van Nostradamus vertelde Theo dat in diens brieven staat dat hij in de nacht visioenen kreeg en op grond van astrologische berekeningen de plaats en datum vaststelde van de gebeurtenissen die hij "zag". Hoe Nostradamus die visioenen kreeg, kon Theo niet zeggen. Staren in een schaal met water? Kruiden? Geestverruimende middelen? Dat is een raadsel.
Over het motief van Nostradamus zijn ProfetieŽn te boek te stellen vertelde Theo dat het waarschijnlijk zo was dat hij iets wilde nalaten aan de mensheid.
Nostradamus was in zijn tijd beroemd. Volgens Theo was dit niet vanwege zijn ProfetieŽn - die werden pas na zijn dood bekend - maar vanwege zijn almanakken.
Op de vraag hoe je met de ProfetieŽn om zou moeten gaan, antwoordde Theo dat men er erg voorzichtig mee moet zijn. Er zijn aanwijzingen dat ze het product zijn van meerdere schrijvers en op naam van Nostradamus zijn uitgegeven. Ze zijn verder dermate vaag en zo schaars voorzien van jaartallen dat ze aan allerlei situaties kunnen worden gekoppeld. Een valkuil tijdens het bestuderen van de ProfetieŽn van Nostradamus is dat je vaak denkt de ProfetieŽn te bestuderen terwijl je in werkelijkheid de commentaren erop bestudeert.
In de komende tijd richt het onderzoek van Theo naar de ProfetieŽn van Nostradamus zich op de authenticiteit en op wat er in de Tweede Wereldoorlog zoal mee is gebeurd. 

 

Over FunX radio
FunX Radio
FunX radio heeft zich als doel gesteld professionele radioprogramma's voor stadsjongeren tussen 15 en 35 jaar te maken en hen de mogelijkheid te bieden hun mening te uiten. In 2002 is FunX in Rotterdam begonnen met haar uitzendingen. Al snel kwamen er zenders bij in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Vandaag de dag bereikt FunX radio op internet en op de kabel via de editie FunX NL heel Nederland. 
De luisteraars van FunX radio zijn cultureel gezien erg divers, maar hebben veel met elkaar gemeen. Zij zijn jong en wonen, werken of studeren binnen en buiten de Randstad en geven graag hun mening over onderwerpen als nieuws, politiek, religie en school. Muziek is een sterke verbindende factor. FunX radio zendt de muziek uit die hen boeit zoals R&B, hiphop, latin en dance, maar ook Arabische raÔ, Turkse popmuziek en reggae/dancehall. Artiesten als Ali B en het duo Lange Frans en Baas B kregen via FunX radio hun eerste bekendheid.
Het programma Spoken, een radioprogramma dat iedere zondagavond tussen 21.00 en 23.00 uur door FunX radio wordt uitgezonden, dateert uit 2008. Van begin af aan is de samenstelling en presentatie in handen van Manu, componist/musicus en antropoloog. In eerdere afleveringen van Spoken heeft Manu een breed scala aan onderwerpen ter sprake gebracht zoals armoede in de wereld, de relatie tussen banken en de wapenindustrie, de rechtspraak in Nederland en reÔncarnatie. In iedere aflevering zijn interviews verwerkt die hij heeft gehouden met mensen die zich al dan niet beroepsmatig met het besproken onderwerp bezighouden.

Meer informatie over FunX radio staat op www.funx.nl, de website van deze zender, waarop de aflevering Spoken: Nostradamus enige tijd te beluisteren zal zijn.

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top