Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Live interview door radiostation Newstalk 106, Dublin, IE

English version
 

Newstalk 106Op 28 december 2004 werd Theo van Berkel telefonisch geÔnterviewd door Roger Green, medewerker van het Ierse radiostation Newstalk 106, dat in 2004 is uitgeroepen tot Iers station van het jaar. Het interview werd live uitgezonden van 18:50 tot 18:55 MET (17:50 tot 17:55 GMT) in het programma "The Right Hook".
In dit artikel staat een samenvatting van wat er is besproken.

 

Green zei in zijn opening dat veel mensen nieuwsgierig waren naar wat er in het jaar 2005 zou gaan gebeuren, reden voor hem een interview te houden met iemand die zich bezighoudt met de ProfetieŽn van Nostradamus

Op de vraag welke voorspellingen van Nostradamus in de afgelopen vijf jaar zijn uitgekomen, luidde het antwoord dat dit soort vragen niet gemakkelijk kan worden beantwoord. In de ProfetieŽn staan uitermate weinig vervullingdata en niet veel vervullingplaatsen. Ze bevatten ook geen sleutel tot interpretatie. Het zijn eerder interpretatoren die claimen dat voorspellingen zijn uitgekomen dan dat uit de ProfetieŽn zelf blijkt dat een bepaalde gebeurtenis zich op een bepaalde datum zal voltrekken.

Op de vraag in hoeverre de taal waarin de ProfetieŽn zijn geschreven een probleem vormt bij de uitleg, luidde het antwoord dat in de ProfetieŽn verschillende talen zijn gebruikt, zoals Frans, Latijn en Portugees. Onvoldoende kennis hiervan kan tot problemen leiden bij de uitleg, zoals onvoldoende kennis van oude astrologische denkbeelden ook tot problemen leidt. Sommige oude astrologische concepten zoals een serie van tien omwentelingen van Saturnus, zijn vandaag de dag in onbruik geraakt.

Op de vraag hoe volgens Nostradamus de algemene vooruitzichten zouden zijn voor de komende tijd, luidde het antwoord dat dit soort vragen pas kunnen worden beantwoord als men met absolute zekerheid weet hoe de voorspellingen tot stand zijn gekomen en welke ervan volgens de schrijver in de komende tijd in vervulling gaan. Uitgaande van een looptijd van 2200 jaar bij een aantal van ruim 900 voorspellingen betekent het dat ťťns per ongeveer 2,5 jaar een voorspelling kan worden vervuld. Het probleem is dat de ProfetieŽn nauwelijks vervullingdata bevatten.
Veel interpretatoren zijn erg vaag over wat in de nabije toekomst zal gebeuren en wanneer dat zal zijn. Eťn van de interpretatoren die bij iedere prognose een vervullingjaar noemt, is de Duitser Dimde. Ook al is zijn werkwijze en uitleg vatbaar voor kritiek, zijn prognoses kunnen goed worden vergeleken met wat zich in de door hem genoemde perioden werkelijk heeft voorgedaan. Dimde heeft onder meer aangegeven dat men in deze eeuw gebruik zal maken van geavanceerde technische vervoermiddelen en dat het de medische wetenschap zal lukken de gemiddelde leeftijd van de mens te verhogen tot 300 ŗ 400 jaar. Hij stelde deze prognoses samen in 1999 en heeft de verwachting dat ze binnen een jaar of tien werkelijkheid zullen worden.

Op de vraag hoe de ProfetieŽn tot stand zijn gekomen, luidde het antwoord dat er een combinatie in het spel lijkt van astrologie en visioenen, waarbij naar aanleiding van het hebben gekregen van een visioen een horoscoop werd berekend om na te gaan waar en wanneer de gebeurtenis, die in het visioen werd getoond, zich zou voltrekken. Het resultaat ervan zou zijn neergeschreven in de vorm van kwatrijnen, vierregelige verzen. Vervullingdata staan er echter nauwelijks in.

Op de vraag wat of mundane astrologie is, luidde het antwoord dat dit de vorm van astrologie is met als onderwerp politieke, klimatologische/meteorologische en economische gebeurtenissen in de wereld. Om hieromtrent voorspellingen te doen zijn er in ieder geval twee astrologische technieken: voorspellingen op geleide van de actuele planeetposities, zoals opgetekend in de planeettabellen, of op geleide van een nauwkeurig berekende en gecorrigeerde horoscoop van een land.  

Op de vraag of er voorspellingen zijn uitgekomen omtrent bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, immers, in een aantal kwatrijnen zou zijn gezinspeeld op Hitler en zouden bewoordingen staan die in verband kunnen worden gebracht met de Spitfires van de Royal Air Force, luidde het antwoord dat het nog maar de vraag is of de Tweede Wereldoorlog in de ProfetieŽn is voorspeld. De meeste commentaren in die zin zijn achteraf tot stand gekomen. Weliswaar heeft ťťn commentator in 1921 geschreven dat zich in 1939 in Engeland een crisis zou voordoen en dat er tegelijkertijd een crisis in Polen zou zijn, maar deze commentator repte niet over een oorlog.

Hiermee was de beschikbare tijd verstreken. In zijn afkondiging memoreerde Green de scepsis waarmee Van Berkel de ProfetieŽn tegemoet trad. 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top