Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Interview in dagblad De Telegraaf, Amsterdam, NL

English version
 

 Telegraaf

Nostradamus slaat de plank mis

door Denise Hoogland
foto: PETER ZONNEVELD

DE MEERN - Er zijn van die onderwerpen die blijven prikkelen. Hoeveel artikelen zijn er niet geschreven over Nostradamus? Hoe vaak is niet gekeken naar zijn beroemde profetieŽn? Niet zo gek dus dat het Franse fenomeen ook Theo van Berkel liefst twintig jaar bezig hield. Met de 500e geboortedag van Nostradamus in het vooruitzicht besloot Van Berkel zijn jarenlange berekeningen en onderzoeksresultaten uit te brengen in boekvorm. Het leverde een bijzondere benadering op van een eeuwenoud mysterie.

TWM van Berkel"Het begon allemaal met de profetie I-70. Die voorspelling komt neer op een mogelijke machtswisseling in Iran in het jaar 1979. Een voorspelling die voor mijn gevoel angstvallig goed uitkwam dat jaar. Ik was erdoor gefascineerd. En bedacht 'als dit klopt, hoe zou het dan met de rest zitten'", vertelt de 46-jarige Theo van Berkel, die in het dagelijks leven verpleegkundige is.
En dus kocht Theo van Berkel, woonachtig in De Meern, het beroemde boek De ProfetieŽn. Nadat hij het eerst al twee keer had weggelegd omdat het naar zijn gevoel veel te vaag was, wekte de materie uiteindelijk toch zijn interesse, toen hij het voorwoord las. "Daarin stond dat Nostradamus zijn voorspellingen had gedaan aan de hand van planeetposities. Die posities zou hij voor een periode van 2.200 jaar hebben gemaakt. Op grond daarvan zou hij zijn voorspellingen hebben gedaan', vertelt Van Berkel. "Maar, het feit dat iemand voor zo'n lange periode, nota bene in die tijd, planeetposities kon bepalen, leek mij sterk. Zo sterk dus dat ik het besloot te onderzoeken."

Nederlands
onderzoek
naar Frans
fenomeen

Het kostte hem vervolgens twintig jaar om met behulp van de planeetposities een rekensleutel te vinden waarop de astrologische voorspellingen zijn terug te voeren. Een bijzondere benadering: want in de naar schatting 600 boeken die inmiddels over het fenomeen Nostradamus zijn verschenen, wordt op heel andere wijzen naar de profetieŽn gekeken.
Van Berkel: "Zo is onderzoek gedaan naar een mogelijk aardrijkskundige sleutel die Nostradamus zou kunnen hebben gebruikt. Of is aan de hand van Joodse mystieke getallen geprobeerd een verklaring te vinden voor de 942 voorspellingen, die alle op cryptische wijze in versvorm zijn opgetekend. Ook zijn historische onderzoekingen gedaan, evenals talloze suggesties dat Nostradamus een bepaalde spiegeltechniek zou hebben gebruikt waarbij hij gebeurtenissen in zijn tijd, als het uitbreken van de pest, op de toekomst zou hebben geprojecteerd."

Volgens de benadering van Theo van Berkel kan geen enkele van de 942 voorspellingen van Nostradamus waarheid worden. "Nostradamus gebruikt de planeetposities voor het bepalen van een vervullingdatum en vervullingplaats. Met andere woorden: voor de bepaling wŠnneer en wŠŠr een voorspelling gaat uitkomen. Het gekke is echter - dat schrijft hij tenminste zelf in zijn brieven - dat de eigenlijke voorspelling gebaseerd is op visioenen. Hij zou een gave van God hebben en in totaal 942 visioenen hebben gehad."
Hoewel de werkwijze van Nostradamus volgens Theo van Berkel zo gek nog niet is, zitten er volgens hem enkele wezenlijke ongrijpbare momenten in. Hij licht toe: "Als hij echt een astrologisch systeem zou hebben gebruikt, zou hij niet alleen een plaats en datum kunnen zien, maar ook de aard van de gebeurtenis." Heeft de Franse wetenschapper dan Łberhaupt wel een astrologisch systeem gebruikt? "O zeker. Sterker: hij heeft er twee gebruikt. En die bijten elkaar", stelt hij.
Met het ene systeem voorspelt hij bijvoorbeeld dat er vanaf 1827 moeilijkheden ontstaan voor de kerk, met het andere dat er vanaf 1827 juist een einde komt aan een moeilijke periode. Hij voorspelt verder met het eerste systeem dat alle rampen door zullen gaan tot het jaar 3797. In het tweede systeem gaat Nostradamus er echter vanuit dat er in de laatste 1000 jaar van de wereld, tussen 2827 en 3827, louter voorspoed zal zijn. En dan rekent hij voor de bestaansduur van de wereld, van schepping tot ondergang, 8.000 jaar. De archeologie heeft echter uitgewezen dat de wereld miljoenen jaren bestaat en de mensheid meer dan 40.000 jaar.

In zijn boek 'Nostradamus, astrologie en de Bijbel', dat Van Berkel vooralsnog zelf op de markt brengt, worden de planeettheorie en berekeningen gedetailleerd uitgelegd. "Mensen die willen weten of er nog wat spannends zal gebeuren rond Saddam Hoessein, moet ik dus teleurstellen. Mijn boek is bedoeld voor die mensen die willen weten waarom ik denk dat zijn profetieŽn niet kunnen uitkomen."

Maar hoe zit het dan met voorspelling I-70? Of de beroemde voorspelling die betrekking zou hebben op de aanslagen op het WTC? "Ze kloppen niet. Wat bovendien het WTC betreft: Nostradamus zegt zelf over de landen rond de Middellandse Zee en West- en Midden-Europa te schrijven. In zijn tijd was Amerika nog niet eens gedefinieerd."

Wie wŠs Nostradamus?

Nostradamus ofwel Michel de Nostredame werd geboren op 14 december 1503 in Saint-Rťmy de Provence. In 1520 begint hij een studie aan de medische faculteit in Avignon. In 1521 wordt deze echter gesloten wegens een pestepidemie. Nostradamus maakt dan tot 1529 reizen door Zuid-Frankrijk om ervaring op te doen met de kruidengeneeskunde. Hij bouwt in die jaren een grote reputatie op door zijn dapperheid bij het behandelen van pestlijders. Zijn medische studie wordt voortgezet aan de universiteit van Montpellier, waar hij enkele jaren later de graad van doctor in de geneeskunde behaalt.
Vanaf 1530 kan hij zich steeds minder verenigen met de gangbare geneeskundige opvattingen; in 1532 legt hij zijn universitaire functie neer. Na twee lange zwerfperiodes en enkele jaren van rampspoed, waarin zijn vrouw en kinderen overlijden, publiceert Nostradamus in 1550 de eerste van een serie almanakken. Hierin staan naast kalenders van heiligen, astronomische en meteorologische beschouwingen ook toekomstvoorspellingen. Hiermee krijgt hij al snel bekendheid. Meer almanakken en publicaties volgen. Zijn aanzien stijgt, tot aan het hof van koning Henri II toe, waar hij later hofarts zal worden. 
Zijn beroemdste en meest omvangrijke werk vormen de tien delen van de ProfetieŽn, waarin hij zijn voorstellingen van de wereld in versvorm optekent.
In 1566 sterft de omstreden arts en astroloog aan de gevolgen van jicht en gewrichtsontstekingen.

 

Dagblad De Telegraaf, 110e jaargang, nummer 35.709, 28 december 2002. 

 

Zie ook: Brief over kwatrijn 01-70 (astrologisch tijdschrift Sagittarius, NL, 1980)

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top