Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Voorspellingen die Nostradamus 500 jaar geleden deed, zijn nooit uitgekomen
Interview in weekkrant De Brug, De Meern, NL

English version
 

Brug

 

Meernse Theo van Berkel schrijft opzienbarend boek 
over beroemde Franse astroloog

'Voorspellingen die Nostradamus 500 jaar geleden deed
 zijn nooit uitgekomen'

door Gerda Wapenaar
foto: Johan Maaswinkel

DE MEERN - Geen van de gedateerde voorspellingen die de beroemde Franse arts en astroloog Michel de Nostredame, beter bekend als Nostradamus, vijf eeuwen geleden heeft gedaan is ooit uitgekomen. Tot die conclusie komt Theo van Berkel (46) uit De Meern, die ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van Nostradamus (1503-1566) in eigen beheer het boek 'Nostradamus, astrologie en de Bijbel' uitgaf. Van Berkel baseert zijn conclusies op jarenlang onderzoek, waarbij hij gebruik maakte van de meest geavanceerde computerprogramma's op astrologisch gebied.

TWM van Berkel"Over Nostradamus zijn zeker al zo'n zeshonderd boeken verschenen", vertelt Van Berkel in zijn woning aan de Dr. AriŽnslaan, die hij deelt met zijn vrouw en twee kinderen. "Maar er zijn maar weinig schrijvers die tot een juiste analyse komen. Het is voor het eerst dat nu wordt aangetoond dat er een heleboel niet klopt in het boek 'ProfetieŽn', dat in 1555 verscheen en waarin Nostradamus in een reeks van 942 kwatrijnen voorspellingen doet over oorlogen, rampen en epidemieŽn tot aan het einde der tijden, dat hij dateert op 25 april 3827. Tot op de dag van vandaag wordt bij iedere ramp die zich voordoet nog altijd verwezen naar het boek. Hij zou onder meer de Franse revolutie en de Tweede Wereldoorlog hebben voorspeld, evenals het uitbreken van aids en de aanslag op het World Trade Center in september 2001. De Franse arts meende dat hij de gave van profetie bezat en openbaringen van God kreeg over rampen van uiteenlopende aard. Hij kreeg gemiddeld ťťn keer per week een visioen, en maakte dan een horoscoop om vast te stellen waar en wanneer het geopenbaarde zich zou voltrekken. In de meeste kwatrijnen - vierregelige verzen - zijn de aanwijzingen zo vaag dat plaats en tijd niet zijn vast te stellen. Nostradamus zei zelf ook dat de meeste te ingewikkeld waren voor andere mensen om ze te kunnen interpreteren. Van zo'n 40 voorspellingen zijn echter nu de data bekend waarop ze volgens zijn berekeningen in vervulling gaan. En van de voorspellingen die inmiddels verlopen zijn heb ik kunnen vaststellen dat ze nooit zijn uitgekomen."
Overigens is uit het onderzoek van Van Berkel ook gebleken dat de astrologische structuur van de ProfetieŽn niet bruikbaar is, waardoor ze niet kķnnen uitkomen. Ook andere argumenten van Nostradamus wat betreft de fundamenten van zijn voorspellingen vertonen grote hiaten.

Almanakken
Nostradamus publiceerde de ProfetieŽn in fasen in de periode 1555-1558. De publicatie van de eerste vier hoofdstukken ging vergezeld van een brief aan Cťsar, zijn oudste zoon. De publicatie van de laatste drie hoofdstukken ging vergezeld van een brief aan Henri II, koning van Frankrijk, bij wie hij kind aan huis was. De boodschap aan de mensheid komt erop neer dat tussen 1555 en 3827 God zijn vonnis over de wereld zal voltrekken. Dit gebeurt in de vorm van duizend rampzalige gebeurtenissen, die onherroepelijk zullen plaatsvinden. Deze gebeurtenissen staan beschreven in de kwatrijnen en voltrekken zich tussen 1555 en 3797. In 2828 breekt het bijbelse duizendjarige rijk aan en wordt Satan geketend voor een periode van 970 jaar. Na het verstrijken van die periode, in november 3797, voert hij voor de laatste keer oorlog met de hemelse legers, om in 3827 voorgoed het onderspit te delen. 
Voordat Nostradamus zijn ProfetieŽn schreef was hij al als astroloog bekend geworden door de almanakken die vanaf 1550 jaarlijks van zijn hand verschenen en waarin ook politieke maandvoorspellingen stonden.
Als arts verwierf hij bekendheid door het bestrijden van de pest. Hij trok door de besmette gebieden en paste met succes medicatie toe die voor zijn tijd ongebruikelijk was. De duizendpoot, die vier talen beheerste, schreef ook nog eens boeken met gastronomische, geneeskundige en gezondheidsadviezen.

Hogere wiskunde
De wijze waarop Theo van Berkel zijn jarenlang onderzoek heeft verricht is voor de gemiddelde leek hogere wiskunde. Zittend achter zijn computer tovert hij ingewikkelde modellen en grafieken op het scherm, waarbij de namen van planeten je om de oren vliegen. Dat hij zo goed is ingevoerd in deze moeilijke materie heeft alles te maken met de enorme ervaring die hij opbouwde in de periode 1980-1994. Hij beoefende toen de astrologie en maakte onder meer persoonlijke horoscopen. "Ik deed dat puur op basis van berekeningen. Helderziend ben ik niet." Hij was ook als freelance medewerker verbonden aan het astrologisch tijdschrift Sagittarius.
Astrologie wordt niet erkend als officiŽle wetenschap, maar wel bestaat er de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar Astrologie (NVWOA). Van Berkel heeft voor deze club van deskundigen een lezing gehouden over zijn boek, en de reacties waren zeer positief.
Van Berkel, in het dagelijks leven dialyseverpleegkundige in het UMC Utrecht, begon in 1980 met het onderzoeken van de waarde van de voorspellingen van Nostradamus. Hij kwam al in het begin van het onderzoek tot de conclusie dat de astrologie de sleutel is tot de voorspellingen van Nostradamus. Deze verwijst in zowel de brief aan Cťsar als die aan Henri II naar voorspellingssystemen die gebaseerd zijn op astrologische berekeningen.
In het verdere onderzoek paste Van Berkel de astrologie toe zoals die werd beoefend in de renaissance, het tijdperk waarin Nostradamus heeft geleefd. Hij vergeleek verder bijbelse gegevens in de kwatrijnen en brieven met het Oude en Nieuwe Testament.
Het onderzoek heeft een schat aan gegevens opgeleverd wat betreft de beoefening van astrologie in de renaissance en de ideeŽn van Nostradamus en een aantal van zijn tijdgenoten over het moment van vergaan van de wereld.
Van Berkel: "Zijn tijdrekenmodel sluit niet aan bij de huidige kennis omtrent de bestaansduur van de wereld. Hij ging er van uit dat de wereld in totaal 8000 jaar zou bestaan, maar in zijn tijd waren er nog geen  archeologische vondsten gedaan waaruit bleek dat de wereld al miljoenen jaren oud was. Ook de bijbelse argumentatie van Nostradamus is niet toereikend."
Kortom, misschien is het boek van de Meernse schrijver wel hťt boek over Nostradamus dat alle andere boeken overbodig maakt.

 

Weekkrant De Brug, 34e jaargang, 27 november 2002


Weekkrant De Brug verschijnt elke woensdag huis-aan-huis in Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. Oplage: 14.500.
 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top