Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
publicaties
Tekstboek lezing Nostradamus, astrologie en de Bijbel 
T.W.M. van Berkel, NL, 2002

English version
 Nostradamus, astrologie en de Bijbel
een lezing over zijn profetieën en brieven

Voorplaat tekstboek lezing 2002

T.W.M. VAN BERKEL

 

 

Voorplaat tekstboek lezing

 

Inhoudsbeschrijving
Hieronder staat een beknopte beschrijving van de onderwerpen die worden behandeld in de lezing.

 


Het millenniummodel
Aan de hand van brieffragmenten en kwatrijnen wordt uitgelegd hoe Nostradamus aan de hand van een astrologisch model en bijbelse gegevens de bestaansduur van de wereld berekent. Deze berekening heeft de naam "millenniummodel" gekregen.

Het CD100-systeem
De einddatum van het millenniummodel blijkt ook uit de brief van Nostradamus aan de Franse koning Henri II. In de tweede serie voorspellingen in deze brief schuilt een astrologische rekensleutel, die deze datum uitwijst.

Het uurhoeksysteem, het CD4-systeem en het volgnummersysteem
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de planeetposities die in de kwatrijnen staan, zich hebben voorgedaan tijdens het leven van Nostradamus. In de kwatrijnen en de brief aan zijn zoon César schuilt een astrologische rekensleutel, waarmee hij voor de kwatrijnen vervullingjaren heeft berekend.

De Bijbel en de boodschap van Nostradamus
Uit de kwatrijnen en brieven blijkt dat de Bijbel meerdere functies heeft gehad voor Nostradamus. De Bijbel speelt een rol bij zijn berekeningen, bij zijn voorspellingen en bij zijn argumenten aangaande het goddelijk karakter van de openbaringen die hij heeft gekregen. Verder probeert hij aan de hand van de Bijbel duidelijk te maken dat God het beoefenen van mundane astrologie heeft toegestaan.
Uit de kwatrijnen en brieven is de boodschap van Nostradamus aan het licht gekomen. Hij deelt de mensheid mee dat in een periode van bijna 2300 jaar Gods oordeel zich zal voltrekken, in de vorm van duizend rampzalige gebeurtenissen. Hij voorspelt ook dat bij het aanbreken van het duizendjarige rijk God alles op orde zal brengen en dat Satan zal worden geketend.

De voorspellingwaarde van de Profetieën
De voorspellingwaarde van de Profetieën is beoordeeld op geschiedkundige, astrologische en bijbelse gronden. Ook is nagegaan of de twee series voorspellingen die hij heeft geschreven, onderling samenhangen. Van een aantal voorspellingen waarvan vaststaat dat ze zijn verlopen, is nagegaan of ze zijn uitgekomen. Verder wordt de juistheid besproken van de bijbelse argumenten van Nostradamus.

 

ISBN 90-807384-2-1
A4 formaat, ringband, 21 pagina's, met 5 tabellen en 5 horoscoopfiguren.

Het tekstboek van de lezing Nostradamus, astrologie en de Bijbel is niet verkrijgbaar bij de boekhandel, maar alléén online via deze website.

 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top