Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
NOSTRADAMUS - LEVEN EN WERK
De stamboom van Nostradamus: nakomelingen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Nakomelingen uit het eerste huwelijk van Nostradamus
Volgens de Brief Discours is Nostradamus voor de eerste maal in het huwelijk getreden in de periode dat hij in Agen woonde en bevriend was met Jules-César Scaliger, arts en taalkundige. Uit dit huwelijk zijn volgens de Brief Discours een zoon en een dochter geboren. Hun namen zijn niet bekend; volgens sommigen heette zijn echtgenote Andiette d'Encausse.[1] Zijn echtgenote en kinderen overleden vrij snel, waarop Nostradamus besloot zich terug te trekken in de Provence, zijn geboortestreek.[2]

 

Nakomelingen uit het tweede huwelijk van Nostradamus
In 1546 behandelde Nostradamus pestlijders in Aix-en-Provence. In de loop van dat jaar vestigde hij zich in het verderop gelegen Salon-de-Provence, een plaats in de buurt van Saint-Rémy de Provence, zijn geboorteplaats, halverwege Avignon en Marseille.
Op 11 november 1547 is Nostradamus voor de tweede maal in het huwelijk getreden. Zijn echtgenote heette Anne Ponsarde (Gemelle), weduwe van Jean Beaulme. Zij was een volle nicht van de notaris.[3] 
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren.[4]

 

Madeleine de Nostredame
Geboren: ca. 1551
Overleden: 1623
Bijzonderheden: gehuwd met Claude de Pérussis. 
Kinderen: zoon: Claude.

César de Nostredame
Geboren: 18 december 1553 [5]
Overleden: ca. 1630
Bijzonderheden: 1598 en 1614: consul van Salon. 1604: huwelijk met Claire de Grignan. Geen kinderen.

Charles de Nostredame
Geboren: 1556
Overleden: 1629
Bijzonderheden: 17 februari 1588: huwelijk met Louise Becq. 
Kinderen: dochter: Anne.

André de Nostredame
Geboren: 3 november 1557
Overleden: 2 december 1601
Bijzonderheden: 14 december 1587: kapucijner monnik, kloosternaam: Séraphin.

Anne de Nostredame
Geboren: ca. 1558
Overleden: vóór 1597
Bijzonderheden: gehuwd met Pierre de Seva. 
Kinderen: zoon: Melchior.

Diane de Nostredame
Geboren: 1561
Overleden: ná 1630.
Bijzonderheden: gedoopt op 8 september 1561. Ongehuwd gebleven.

Nostradamus overleed op 2 juli 1566. Zijn vrouw overleed op 19 juli 1582.[6]

 

De Meern, 9 januari 2005
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, plaats en jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Zannoth aan Van Berkel, 24 december 2004. Zie ook: Zannoth: het artikel Scaliger & Nostradamus. [tekst]

  2. De tekst van de Brief Discours is onder andere opgenomen in Le Pelletier's Les Oracles de Michel de Nostredame, boek I, p.24-29. 
    In Abrégé de la vie de Michel Nostradamus (1701) vermeldt Tronc de Coudoulet niets over eventuele kinderen uit het eerste huwelijk van Nostradamus. Na het overlijden van zijn vrouw zou Nostradamus zijn teruggekeerd naar Aix (Tronc de Coudoulet, p.25). In Abrégé de l'histoire de Michel Nostradamus (1722) schrijft Tronc de Coudoulet dat het door tussenkomst van Jules-César Scaliger was dat Nostradamus een rijke, oprechte inwoonster uit Agen huwde. Tronc de Coudoulet vermeldt ook de geboorte van een zoon en een dochter en het overlijden van hen en van de echtgenote van Nostradamus, waarna Nostradamus besloot zich terug te trekken in de Provence (Tronc de Coudoulet, p.63). [tekst]

  3. Leroy, p.70. [tekst]

  4. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens van de kinderen die Nostradamus in zijn tweede huwelijk heeft gekregen, overgenomen uit Leroy, p.111-129. 
    In Abrégé de la vie de Michel Nostradamus (1701) schrijft Tronc de Coudoulet dat Nostradamus vier kinderen had: drie zonen en een dochter. Michel, de oudste zoon, heeft later een astrologische verhandeling geschreven (Tronc de Coudoulet, p.25). In Abrégé de l'histoire de Michel Nostradamus (1722) schrijft Tronc de Coudoulet dat Nostradamus zeven kinderen had: vier zonen en drie dochters (Tronc de Coudoulet, p.63). Ook in deze beschrijving is vermeld dat de oudste zoon Michel heette. Benazra heeft vastgesteld dat deze Michel, genaamd Michel Nostradamus le Jeune, ook bekend onder de naam Mi. de Nostredame, geen zoon was van Nostradamus, maar een bedrieger (Benazra, p.92-93). [tekst]

  5. Benazra, p.177. [tekst]

  6. Leroy, p.106. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top