Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
NOSTRADAMUS - LEVEN EN WERK
Het leven van Nostradamus: feiten
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

De gegevens in dit overzicht zijn voor het merendeel ontleend aan Nostradamus - ses origines, sa vie, son oeuvre (dr. E. Leroy, Saint-Rémy de Provence, 1993 [1972]). Het overzicht beperkt zich tot die gegevens, waarvan met vrij grote zekerheid kan worden gezegd dat het betrouwbare feiten zijn en niet het resultaat van legendevorming of verdraaiing van feiten.

In het artikel Het leven van Nostradamus: verhalen en anecdoten staan verhalen over Nostradamus die hetzij een mengeling zijn van feiten en fictie, hetzij legenden zijn, waarin hij is beschreven als een helderziende of wonderdoener.

 

1503

14 december: Nostradamus wordt geboren in Saint-Rémy de Provence, volgens bepaalde bronnen rond het middaguur (vgl. de Brief Discours in Ianus Gallicus (1594): Michel de Nostredame [...] naquit en la ville de Saint-Remy, en Provence, l'an de grâce 1503, un jeudi 14 décembre, environ les douze heures de midi).
Nostradamus is het tweede kind in een gezin van negen kinderen. Zijn zus Dauphine is het oudste kind en het enige meisje in het gezin. 

± 1521 - 1529

Reizen door diverse landen en regio's, waarin Nostradamus zich vertrouwd maakt met kruiden (Nostradamus: Traité de fardemens et confitures, Lyon, 1555).

1529

3 oktober: in het studentenregister van de universiteit van Montpellier staat aangetekend dat Nostradamus een verzoek heeft ingediend om studierechten te verwerven. Op een zeker moment (de datum is niet bekend) is in het studentenregister de naam van Nostradamus geschrapt, met als reden dat hij vroeger het beroep van apotheker had uitgeoefend (in die tijd werden studenten die vroeger het beroep van chirurgijn of apotheker hadden uitgeoefend, stelselmatig verwijderd uit de universiteit; bron: Benazra, http://michel.nostradamus.free.fr/biograph.html#2, rubriek Le Médécin, paragraaf Un médécin à Montpelllier). Ook hadden sommige studenten gehoord dat hij kwaad sprak over een aantal dokters (Brind'Amour 1993a, p.114). 
23 oktober: inschrijving aan de universiteit van Montpellier.
Er is geen document boven water gekomen waaruit blijkt dat Nostradamus in Montpellier de graad van doctor heeft behaald.

± 1533

Contact met Jules-César Scaliger, arts en taalgeleerde. Nostradamus vestigt zich in Agen, de woonplaats van Scaliger. Hij treedt in het huwelijk met "een mooi meisje van aanzien", die volgens sommigen Henriette d'Encausse zou hebben geheten, en krijgt een zoon en een dochter (Brief Discours), van wie de namen niet bekend zijn. Na het overlijden van zijn echtgenote en kinderen, vermoedelijk aan een epidemie, gaat Nostradamus weer reizen. Rond 1539 zou Nostradamus zich in Bordeaux hebben bevonden.

1538

Maart: werkzaam als arts in Port-Sainte-Marie, niet ver van Agen. De Inquisitie roept hem op zich in Toulouse te verweren tegen een aanklacht wegens ketterij, een oproep waar Nostradamus geen gehoor aan geeft. Volgens de aanklacht zou hij rond 1534 tegen een monnik hebben gezegd dat deze door het maken van Mariabeelden duivels maakte. Nostradamus keerde zich ook tegen de heiligencultus die in die tijd heerste (Brind'Amour 1993a, p.129; Hofstede, p.21).

± 1544

Nostradamus bestudeert de pest en behandelt pestlijders, onder leiding van de arts Louis Serres.

± 1546

Nostradamus behandelt pestlijders in Aix-en-Provence. Op een zeker moment in 1546 vestigt Nostradamus zich in Salon-de-Provence. 
Eind 1546 / begin 1547 overlijdt de vader van Nostradamus.

± 1547

Nostradamus behandelt pestlijders in Lyon
11 november: huwelijk met Anne Ponsarde, weduwe van Jean Beaulme. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren:
- Madeleine (± 1551 - 1623)
- César (18-12-1553 - ± 1630) 
- Charles (1556 - 1629)
- André (1557 - 1601)
- Anne (1558 - ± 1597)
- Diane (1561 - ± 1630)

± 1548 - 1550

Nostradamus reist in Italië.

1555

15 augustus: Nostradamus arriveert in Parijs op uitnodiging van het Hof, moet ongeveer tien dagen bedrust wegens jicht en reist door naar Blois om de prinsen te ontmoeten. Een vooraanstaande dame waarschuwt hem dat de Parijse Justitie hem wil ondervragen over wat voor wetenschap hij beoefent en hoe hij zijn voorspellingen doet. Nostradamus keert onverwijld terug naar Salon-de-Provence (Nostradamus aan Jean Morel, 29 november 1561). 

1556

Nostradamus reist wederom in Italië.

1559

December: Marguérite, de zuster van de op 10 juli van dit jaar overleden koning Henri II, bezoekt Nostradamus. Hij treft in deze maand voorbereidingen voor een bezoek aan diens weduwe, Cathérine de' Medici.

1561

4 april: na afloop van de plechtigheden van Goede Vrijdag ontketenen de "Cabans", katholieke boeren in Salon-de-Provence, acties tegen hugenoten. Zij beschuldigen Nostradamus ervan met hen te sympathiseren.
14 april: teneinde de godsdienstwoelingen te ontvluchten, huurt Nostradamus woonruimte in Avignon en woont daar twee maanden.
16 december: de gouverneur van de Provence, graaf Claude de Tende, plaatst Nostradamus een paar dagen onder arrest (misschien vanwege een opdracht van het Hof hem het schrijven van Almanachs te beletten) en vraagt aan koning Charles IX wat er met hem moet gebeuren. Diens antwoord is niet bewaard gebleven. Na zijn vrijlating pakt Nostradamus de draad van zijn werkzaamheden weer op (Brind'Amour 1993a, p.43).

1564

17 oktober: Charles IX bezoekt Nostradamus in Salon-de-Provence. Kort erna nodigt hij Nostradamus uit voor een bezoek aan hem in Arles en benoemt hij hem tot raadsheer en hofarts.

1566

17 juni: Nostradamus laat  zijn testament opmaken.
30 juni: Nostradamus laat een aanvulling op zijn testament maken.
2 juli: Nostradamus overlijdt in zijn huis in Salon-de-Provence.

 

De Meern, 25 november 2005
T.W.M. van Berkel

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top