Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
NOSTRADAMUS - LEVEN EN WERK
De Centuriën
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Nostradamus heeft zijn voorspellingen opgeschreven in de vorm van kwatrijnen, vierregelige verzen. Bij het schrijven gebruikte hij ook woorden uit het Provençaals, Grieks, Latijn en het Portugees. 
Het profetieënboek van Nostradamus is een milliade, bestaande uit tien centuriën van elk honderd kwatrijnen. De zevende centurie, waarin 42 kwatrijnen staan, is hierop een uitzondering. Er zijn in totaal 942 kwatrijnen. Hij heeft ze in willekeurige volgorde gerangschikt. 
De eerste zeven centuriën verschenen in 1555-57, samen met een brief van Nostradamus aan zijn zoon César. De laatste drie centuriën verschenen in 1558, samen met een brief van Nostradamus aan de Franse koning Henri II. In het overgrote deel van de kwatrijnen zijn oorlogen beschreven, politieke verwikkelingen en rampen van uiteenlopende aard, zoals overstromingen, branden, aardbevingen en epidemieën. In de brieven staan voorspellingen en aanwijzingen met betrekking tot zijn werkwijze en denkwijze.

De Centuriën zijn in de loop der eeuwen in veel talen vertaald en vele malen opnieuw uitgegeven. Deze vertalingen en heruitgaven gingen soms gepaard met wijzigingen en toevoegingen.
Onder de titel Les premières centuries ou propheties verscheen in 1996 een reproductie van de allereerste uitgave van de Centuriën, in 1555 in Lyon (ISBN 2-600-00138-7). Hierin staan:

 • De brief aan César.

 • De kwatrijnen 01-01 t/m 04-53.

De schrijver, de inmiddels overleden Pierre Rodrigue Brind'Amour, heeft de kwatrijnen en de brief aan César uitvoerig van commentaar voorzien, niet alleen vanuit historisch oogpunt, maar ook vanuit literair en astrologisch oogpunt. Hij is diep ingegaan op de boeken die Nostradamus heeft gebruikt bij het samenstellen van de kwatrijnen en brieven. Een eerdere publicatie van hem, getiteld Nostradamus Astrophile, is op dit moment niet in druk.

In 2000 verscheen bij uitgever Michel Chomarat in Lyon het boek Les Prophéties Lyon, 1568 (ISBN 2-908185-47-4). Dit is een reproductie van de meest vroege integrale uitgave van de kwatrijnen en brieven van Nostradamus die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. De kwatrijnen en brieven zijn niet voorzien van commentaar. Op deze website is deze uitgave genoemd: de facsimile-Chomarat-2000.
De samenstelling van de facsimile-Chomarat-2000 is als volgt:

 • Een inleiding door Michel Chomarat.

 • De brief aan César.

 • De kwatrijnen 01-01 t/m 06-99.

 • De legis cautio (waarschuwing aan het adres van domme critici).

 • De kwatrijnen 07-01 t/m 07-42.

 • De brief aan Henri II.

 • De kwatrijnen 08-01 t/m 10-100.

De eerste, volledige, Nederlandse vertaling van de Centuriën verscheen in 1941. De vertaling was gemaakt door prof. dr. mr. H. Houwens Post (1904-1986) onder het pseudoniem mr. dr. W.L. Vreede. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel wordt deze vertaling de "vertaling-Vreede-1941" genoemd. In de jaren '80 werd deze vertaling in facsimile uitgegeven door uitgever Schors in Amsterdam (ISBN 90 6378 068 0). Dit boek is momenteel slechts tweedehands verkrijgbaar. In 1998 verscheen een taalkundig gemoderniseerde versie van de vertaling-Vreede-1941 onder de titel Nostradamus - De grootste ziener aller tijden (Jan Vandervoort, Amsterdam).
Houwens Post schreef dat zijn vertaling is gebaseerd op een volledige uitgave van de Centuriën, gepubliceerd in Lyon in 1558. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel is echter komen vast te staan dat hij twee bronteksten heeft gebruikt. Voor de vertaling van de kwatrijnen heeft Houwens Post de fotokopie gebruikt van de editie-Amsterdam-1668, welke werd gemaakt door de Fransman P.V. Piobb en gepubliceerd in Parijs in 1938 onder de titel Texte integral de Nostradamus reproduction agrandie en phototypie de l'édition d'Amsterdam 1668, précédée de la réimpression de la Lettre à César son fils d'après l'édition de Lyon, 1558. Voor de vertaling van de brieven aan César en Henri II heeft Houwens Post de Duitse vertaling van deze brieven gebruikt, gemaakt door dr. Christian Wöllner en gepubliceerd in Leipzig in 1926 in Das Mysterium des Nostradamus.

De samenstelling van de vertaling-Vreede-1941 is als volgt:

 • Een biografie van Nostradamus door H. Houwens Post.

 • Een inleiding op de Profetieën door H. Houwens Post.

 • De brief aan César.

 • De kwatrijnen 01-01 t/m 06-100.

 • De legis cautio (waarschuwing aan het adres van domme critici).

 • De kwatrijnen 07-01 t/m 07-44.

 • De brief aan Henri II.

 • De kwatrijnen 08-01 t/m 10-100.

De kwatrijnen en brieven zijn niet van commentaar voorzien. In een bijlage heeft Houwens Post de Franse tekst opgenomen van 29 kwatrijnen die bij het vertalen onoplosbare problemen gaven. 
Oorspronkelijk kwamen de kwatrijnen 06-100, 07-43 en 07-44 niet eerder in omloop dan na 1605. Zij maakten deel uit van onder andere de editie-Amsterdam-1668.

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is gebruik gemaakt van de facsimile-Chomarat-2000, de vertaling-Vreede-1941 en een naslagwerk van Edgar Leoni, getiteld Nostradamus and His Prophecies (ISBN 0-517-38809X).

Verwante pagina: De vertaling-Vreede-1941 en de editie-Lyon-1558

 

De Meern, 14 maart 2004
T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top