Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
NOSTRADAMUS - LEVEN EN WERK
Biografische bronnen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Biografisch onderzoek rond Nostradamus is een ingewikkelde aangelegenheid, waarbij men bijvoorbeeld in staat moet zijn de waarheid te onderscheiden van de legende, naarstig moet speuren naar oude archieven, thuis moet zijn in de burgerlijke omstandigheden van het Frankrijk in de periode 1400-1700 en de joodse cultuur en gewoonten in die tijd en kennis moet hebben van oud-Frans. Onderzoek naar de voorouders en kinderen van Nostradamus is nog steeds gaande en van tijd tot tijd scherpen nieuwe bevindingen de inzichten aan.
In het onderzoeksproject Nostradamus, astrologie en de Bijbel wordt geen onderzoek gedaan naar biografische aangelegenheden in de vorm van archiefonderzoek. De biografische informatie op deze site is het resultaat van literatuurstudie.

Op deze pagina staat een overzicht van de belangrijkste bronnen waaruit informatie kan worden geput over het leven van Nostradamus.

 

Autobiografisch materiaal
Onder autobiografisch materiaal wordt materiaal verstaan dat - al of niet bewerkt voorafgaand aan uitgave - door Nostradamus is geschreven. Twee belangrijke bronnen:

 • Excellent et moult utile Opuscule... (Lyon, 1555). 
  Naast recepten voor geneeskrachtige kruiden en schoonheidsmiddelen staan in deze publicatie aantekeningen van Nostradamus met betrekking tot zijn reizen in de periode 1534/1544.

 • Lettres inédites (Dupèbe (red.), Genève, 1983).
  In deze uitgave staan 54 Latijnstalige brieven uit de periode februari 1556 - december 1565, waarvan er 12 door Nostradamus zijn geschreven en de overige aan hem zijn gericht. Dupèbe, de samensteller van de uitgave die in 1983 verscheen schrijft dat César, de oudste zoon van Nostradamus, deze brieven heeft bewaard en in 1629 heeft overhandigd aan ene Peiresc. Tot publicatie van deze brieven is het in die tijd niet gekomen. De collectie werd in 1961 gevonden door E. Lhez.
  In L'astrologie de Nostradamus - dossier (Amadou (red.), Poissy, 1991) staat een Franse vertaling van deze brieven, verzorgd door Bernadette Lécureux.

 

Biografisch materiaal, geschreven door familie
Onder deze categorie vallen de volgende publicaties:

 • Jehan de Nostredame: La Chronique de Provence (manuscript Carpentras, 2e helft 16e eeuw). Jehan de Nostredame ( ca. 1507? - 1577) was een broer van Nostradamus.

 • César de Nostredame: Histoire et chronique de Provence (Lyon, 1614). César was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Nostradamus. Hij heeft in Histoire et chronique de Provence materiaal opgenomen dat eerder was gepubliceerd door Jehan de Nostredame in La Chronique de Provence.

 • Palamède Tronc de Coudoulet: Abrégé de la vie de Michel Nostradamus (Aix, 1701) en Abrégé de l'histoire de Michel Nostradamus (manuscript, 1722). Het manuscript lijkt een uitwerking te zijn van het in omloop gebrachte boekje.
  Tronc de Coudoulet (1660-1722) was een achterneef van Nostradamus. Zijn moeder, Jeanne Roux, was een dochter van Thomine Roux en Bertrand de Nostredame, een broer van Nostradamus. In 2001 heeft Robert Benazra de beide werken van Tronc de Coudoulet in één band uitgegeven, getiteld Abrégé de la vie et de l'histoire de Michel Nostradamus, en voorzien van commentaar.

 

Biografisch materiaal, geschreven door tijdgenoten van Nostradamus
De belangrijkste publicatie in deze categorie is:

 • Brief discovrs svr la vie de M. Michel de Nostredame, iadis Conseillier & Medecin ordinaire des Rois tres Chrestiens Henry II, dv nom, Francois II. & Charles IX. Deze tekst maakt deel uit van La premiere face dv Janus François (Lyon, 1594), geschreven door Jean Aimes de Chavigny, van wie wordt gezegd dat hij secretaris was van Nostradamus.

 

Hedendaags biografisch onderzoek
Onder deze categorie vallen de volgende publicaties:

 • Nostradamus - ses origines, sa vie, son oeuvre (dr. Edgar Leroy, Saint-Rémy de Provence, 1993 [1972]). 
  Leroy (1883-1965) is de eerste geweest die onderzoek heeft gedaan naar de afkomst van Nostradamus. Hij begon zijn onderzoek in de jaren '40. Zijn landgenoot dr. E. Lhez zette het onderzoek in de jaren '70 voort en heeft een aantal bevindingen van Leroy gepreciseerd en gecorrigeerd.
  De tekst van Nostradamus - ses origines, sa vie, son oeuvre dateert uit mei 1948. In 1972, zeven jaar na het overlijden van Leroy, werd het manuscript voor het eerst in boekvorm uitgegeven door drukkerij Trillaud in Bergerac. In 1993 verscheen bij Laffitte reprints, Saint-Rémy de Provence, een heruitgave waaraan een voorwoord was toegevoegd, geschreven door Sylvain Gagnière, conservator; een biografie, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Leroy geschreven door Jean Delrieux (echtgenoot van Marguerite-Marie Leroy, een dochter van Leroy); een overzicht van Leroys publicaties over Nostradamus; een toelichting van het echtpaar Delrieux op de samenstelling van de heruitgave die in 1993 tot stand kwam; aanvullende noten, verzorgd door het echtpaar Delrieux; zes genealogische overzichten en een aantal afbeeldingen. De oorspronkelijke tekst van de uitgave van 1972 werd in sommige gevallen geactualiseerd op geleide van bevindingen, opgedaan in voortgaand onderzoek.[1]

 • De rubriek Ascendance op de website Espace Nostradamus, waarin Robert Benazra de afkomst van Nostradamus uitgebreid beschrijft.

 

De Meern, 19 januari 2005
T.W.M. van Berkel

 

Noten

 1. De ontstaansgeschiedenis van Nostradamus - ses origines, sa vie, son oeuvre is door Robert Benazra toegelicht (Benazra aan Van Berkel, 17 januari 2005). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top