Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
NOSTRADAMUS - LEVEN EN WERK
De stamboom van Nostradamus: afkomst
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

De ouders van Nostradamus

Vader: Jaume (Jacques) de Nostredame
Geboren: ca. 1470, Avignon
Overleden: eind 1546 / begin 1547
Bijzonderheden: verkoper, vanaf 1505 eveneens notaris

Moeder: Reynière (Renée) de Saint-Rémy
Geen nadere gegevens bekend.

Het huwelijk tussen Jaume de Nostredame en Reynière de Saint-Rémy werd gesloten op 14 mei 1495.

 

Broers en zusters van Nostradamus

Dauphine de Nostredame
Geen nadere gegevens bekend

Jehan de Nostredame [1]
Geboren: ca. 1507 ?
Overleden: ca. 1577
Bijzonderheden: beroep: waarschijnlijk procureur

Pierre de Nostredame
Geen nadere gegevens bekend

Louis de Nostredame
Geen nadere gegevens bekend

Hector de Nostredame
Geboortedatum: niet bekend
Overlijdensdatum: niet bekend
Bijzonderheden: vermoedelijk landeigenaar. Gehuwd met Antoinette Mourguète. 
Kinderen: Florimonde.

Bertrand de Nostredame
Geboren: 1518
Bijzonderheden: kapitein van een burgerwacht. 
Gehuwd met Thomine Rousse. 
Kinderen: Claude, Jeanne, Catherine, Lucrèce, Blanche.

Jean de Nostredame
Geboren: 1522
Overlijdensdatum: niet bekend.
Geen nadere gegevens bekend.

Antoine de Nostredame
Geboren: 1523
Overleden: ná 1597.
Bijzonderheden: gehuwd met Loyse Berle. 
Kinderen: Jean, Hector, Jeanne, Claude, Anne, Catherine, Delphine, Pierre, Benoît en Damary.

 

Grootouders van Nostradamus - vaders zijde

Pierre de Nostredame
Geboren: 1430
Overleden: 1484
Bijzonderheden: beroep: makelaar. Rond 1460 bekeerd tot het christendom. Voerde voordien zijn Joodse naam Crescas de Carcassonne.
[2]

Blanche de Saint-Marie
Geen nadere gegevens bekend.

Het huwelijk tussen Pierre de Nostredame en Blanche de Saint-Marie was het derde huwelijk van Pierre de Nostredame. Zijn eerste huwelijk was met Stella Crescas, gesloten rond 1448, zijn tweede met Astrugue Gassonet, ook genaamd Benastrugie, die hij in 1463 heeft verstoten omdat zij zich niet wilde bekeren tot het Christendom.
Nostradamus en zijn broers en zuster zijn voortgekomen uit het derde huwelijk van Pierre de Nostredame.

 

Grootouders van Nostradamus - moeders zijde

Grootvader: Rene de Saint-Remy
Geen nadere gegevens bekend.

Grootmoeder: Beatrice Tourrel
Geen nadere gegevens bekend.

Overgrootvader: Jean de Saint-Remy 
Geboren: 1428
Overleden: 1504
Bijzonderheden: arts en beheerder van de financiën van Saint-Rémy de Provence.

 

De Meern, 19 januari 2005
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, plaats en jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. De gegevens omtrent Jehan de Nostredame zijn ontleend aan Leroy, p.39-42. Het is niet geheel duidelijk of deze gegevens kloppen. Leroy heeft het geboortejaar van Jehan ontleend aan een referentieloze bevinding van de Franse abt Goujet en houdt aan dat Jehan in 1522 zou zijn gedoopt. De veronderstelling dat Nostradamus twee broers zou hebben gehad die de naam Jean voerden, is een veronderstelling van degenen die bij de heruitgave in 1993 van Nostradamus - ses origines, sa vie, son oeuvre de aanvullende noten hebben opgesteld.
    Benazra gaat ervan uit dat de doop in 1522 betrekking heeft op de in dat jaar geboren Jean. (Benazra aan Van Berkel, 17 januari 2005; Internet: ramkat.free.fr). [tekst]

  2. Dr. E. Lhez heeft vastgesteld dat de Joodse naam van Pierre de Nostredame Crescas de Carcassonne was en dat de naam Guy Gassonet de Joodse naam was van ene Pierre de Nostredame die woonachtig was in Carpentras. (Benazra aan Van Berkel, 17 januari 2005: Internet: ramkat.free.fr; Leroy, p.14 en 23). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top