Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
FRANS ONDERZOEK - HALBRONN
Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus (dr. J. Halbronn, FR, 2002)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Documents inexploités

"Documents inexploités 
sur le phénomène Nostradamus
"
ISBN 2-95-16324-1-X

In dit boek, verschenen in 2002, heeft de Franse teksthistoricus Jacques Halbronn een aantal aspecten beschreven van zijn inzichten in en opvattingen omtrent de authenticiteit van de Profetieën van Nostradamus.

Documents inexploités... valt uiteen in drie delen. In het eerste gedeelte bespreekt Halbronn de Brief van Nostradamus aan de Franse koning Henri II die voorafgaat aan de Présages Merveilleux pour 1557, één  van de drie series jaarvoorspellingen die Nostradamus heeft opgesteld voor 1557. Samen met de andere twee series (een Almanach en een Pronostication) zijn de Présages Merveilleux in de ogen van Halbronn de oudste en meest authentieke documenten van Nostradamus die ons ter beschikking staan, terwijl de uitgaven van de Centuriën die zijn gedateerd in 1555, 1557 en 1568, in zijn ogen vervalsingen zijn, die na het overlijden van Nostradamus in 1566 zijn samengesteld. Halbronn beargumenteert dat de Brief aan Henri II die voorafgaat aan de achtste, negende en tiende centurie een vervalsing is, geproduceerd op basis van de Brief aan Henri II die voorafgaat aan de Présages Merveilleux. Hij spreekt in dit verband ook zijn twijfel uit aan de authenticiteit van Les Significations de l'Eclipse du 16. septembre 1559.

In het tweede gedeelte bespreekt Halbronn Les Prophéties dediées à la Puissance divine, een voorspellend boekwerk, geschreven door Antoine Crespin. In dit boek staat een compilatie van kwatrijnverzen uit de Centuriën. Het is Halbronn opgevallen dat Crespin geen kwatrijnverzen heeft opgenomen uit de vijfde, zesde en zevende centurie. Hierdoor betwijfelt hij de authenticiteit van de edities van de Centuriën die in 1557 bij Antoine du Rosne in Lyon zijn verschenen en die de eerste zeven centuriën bevatten.

In het derde gedeelte bespreekt Halbronn de Sixains van Morgard (Leon Mauregard), waarin een interpretatiesleutel staat ten aanzien van gebruikte woorden en begrippen. Zonder een dergelijke sleutel zijn deze verzen onbegrijpelijk. Het bestaan van een dergelijke sleutel heeft ook zijn weerslag op het onderzoek naar de betekenis van de Centuriën.

Halbronn beperkt zich niet tot het geïsoleerd bespreken van deze publicaties, maar plaatst ze in de context van de 16e eeuw, met haar politieke en godsdienstige verwikkelingen en problemen die Frankrijk destijds zo hebben geteisterd. De lezer zal dan ook kennismaken met tal van andere publicaties en wordt stap voor stap ingevoerd in de wereld van de profetische literatuur.

Op tal van plaatsen in Documents inexploités... zijn illustraties ingevoegd, reproducties van relevante teksten, fragmenten van kwatrijnen enz. De tekst van de Brief aan Henri II die voorafgaat aan de Présages Merveilleux pour 1557 is in facsimile opgenomen, evenals de tekst van de eerste editie van Crespins Les Prophéties dediées à la Puissance divine en de tekst van de Sixains van Morgard.

Documents inexploités... neemt in de reeks van publicaties aangaande Nostradamus een aparte, opvallende plaats in, ook omdat Halbronn de controverse en het debat niet schuwt. Zijn boek geeft veel stof tot nadenken over wat de Centuriën nu precies zijn. 

 

De Meern, 28 oktober 2005
T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top