Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
FRANS ONDERZOEK - benazra
Mijn onderzoek met betrekking tot Michel de Nostredame (11 juli 2003)
- R. Benazra -

English version
 

R Benazra

Robert Benazra is geboren in 1953 in Lyon, Frankrijk. Hij is de directeur/oprichter van de oude Cahiers Kabbalah, een tijdschrift over Joodse mystiek. Gedurende zijn onderzoek naar Nostradamus en diens werk heeft hij in 1982/83 twee unieke exemplaren gevonden van de Profetieën van Nostradamus, daterend uit 1555; één in Albi, Frankrijk, en één in Wenen. Kort erna ontdekte hij een exemplaar van een uitgave van de Profetieën, daterend uit 1557.
Robert Benazra heeft over Nostradamus een omvangrijke bibliografie gepubliceerd, getiteld Répertoire Chronologique Nostradamique, die van grote waarde is voor ieder die de geschriften van Nostradamus wil onderzoeken en de vele uitgaven en vertalingen van de Profetieën. Hij heeft ook een boek gepubliceerd met daarin een biografie van Nostradamus, geschreven rond 1700 door Palamède Tronc de Coudoulet, een verre achterneef van Nostradamus.
Robert Benazra beheert twee websites. Eén ervan, getiteld  Espace Nostradamus, is geheel gewijd aan het leven en werk van Nostradamus. Deze site heeft het karakter van een online-encyclopedie en bevat de meest recente informatie over zijn leven, zijn geschriften en de tijd waarin hij leefde. De andere site, getiteld Encyclopaedia Hermetica, bevat alle online-informatie over Nostradamus en bevat ook artikelen over astrologie, Judaïsme, profetie en hypnologie, om er een paar te noemen.

T.W.M. van Berkel

 

MIJN ONDERZOEK MET BETREKKING TOT MICHEL DE NOSTREDAME  

Op de website Espace Nostradamus (http://michel.nostradamus.free.fr) kan men duidelijke, precieze en serieuze informatie lezen over een alom bekende en beroemde schrijver, wiens persoonlijkheid en werk meestal verkeerd wordt beoordeeld door het grote publiek.

Het was in de jaren '70 dat ik voor het eerst over de Profetieën van Nostradamus hoorde. In die tijd had ik net zoveel kennis hiervan als de meeste mensen, wat wil zeggen dat ik geen serieuze informatie had over de persoon en zijn geschriften. Ik besloot informatie te verzamelen en, boven alles, mijzelf te baseren op bronnen en serieus onderzoek uit te voeren in bibliotheken. Bij het begin van mijn onderzoek moest en zou ik antwoorden vinden op twee vragen die mij constant bezig hielden: wie was Nostradamus werkelijk? en wat waren zijn geschriften?

Teneinde mijn eerste vraag te beantwoorden, richtte ik me op de afkomst van Michel de Nostredame, en leerde ik zijn achtergronden kennen en het sociale milieu waarin hij leefde. In de rubriek  Ascendance van mijn Site staat de stamboom van Michel, vanaf zijn over-overgrootvader, Vital de Carcassonne, tot zijn vader, Jaume de Nostredame.
In de rubriek Biographie probeer ik informatie te geven over de complexe persoonlijkheid van Michel de Nostredame, voordat hij Nostradamus werd.

Tegelijkertijd moest ik mijn tweede vraag beantwoorden, waarover totale verwarring bestond: het vinden van originele publicaties van Nostradamus en misschien van ongepubliceerde manuscripten over de arts van Salon-de-Provence. Ik kon de sporen vinden van twee eerste edities van de Profetieën van Nostradamus, de editie van 1555, uitgegeven door Macé Bonhomme, en de editie van 1557, uitgegeven door Antoine du Rosne, heruitgegeven door Les Amis de Nostradamus (Lyon) in 1984 en 1993. In de rubriek Bibliographie heb ik de meest belangrijke punten samengevat van mijn bibliografisch onderzoek, getiteld Répertoire Chronologique Nostradamique (RCN), uitgegeven in 1990.

Vandaag de dag, met de rubriek Analyse, probeert de website Espace Nostradamus een nostradamische kritiek te behelzen door het opnemen van niet-gepubliceerde, passende studies van Nostradamus en zijn oeuvre. Ons doel is om een zo compleet mogelijk informatief werk beschikbaar te krijgen, teneinde nieuwe overdenkingen en studies te bewerkstelligen "pour le commun profit des humains" ("voor het algemeen nut van de mensen"), om een uitdrukking van Nostradamus te gebruiken (brief aan César).

Feyzin, 11 juli 2003,

Robert Benazra.

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top