Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
FRANS ONDERZOEK - benazra
Répertoire Chronologique Nostradamique 1545-1989 (R. Benazra, FR, 1990)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

RCN

répertoire chronologique
nostradamique
isbn 2-85707-418-2

Het Répertoire Chronologique Nostradamique 1545-1989 (RCN) is een bijna 700 pagina's tellend naslagwerk, waarin Benazra de meest uiteenlopende gegevens heeft opgenomen over het nostramische oeuvre (de Centuriën, Almanachs, Pronostications etc.) en over studies en commentaren van voor- en tegenstanders van Nostradamus die in de loop der eeuwen zijn verschenen. Het is het resultaat van Benazra's jarenlange onderzoek naar het leven en werk van Nostradamus.

Het RCN is een systematische beschrijving van honderden publicaties die zijn verschenen in de periode 1545-1989, te beginnen met Orus Apollo, een manuscript van Nostradamus dat 84 pagina's bevat met 182 epigrammen. 

Tussen 1545 en 1989 zijn er meer dan 150 edities verschenen van de Centuriën. In het RCN staan tal van bijzonderheden over bijvoorbeeld tekstuele kenmerken, de uitgevers van deze edities zoals Macé Bonhomme en Benoist Rigaud, voorpagina's en illustraties. In veel gevallen zijn opvallende tekstfragmenten weergegeven.

Benazra besteedt in het RCN uitgebreid aandacht aan de talloze commentaren die in de loop der eeuwen zijn verschenen, waaronder uiteraard die van De Chavigny, maar ook van mensen als Jaubert, Le Roux, Le Pelletier en Piobb en van eigentijdse commentaren van bijvoorbeeld Pichon en Hutin.
In het RCN zijn ook systematische beschrijvingen opgenomen van de kritieken op Nostradamus die door mensen als Couillard en Videl zijn geleverd. Verder is de inhoud besproken van onder andere de Cahiers Nostradamus die in de jaren '80 zijn uitgegeven.

Het RCN bevat reproducties van ruim 400 illustraties uit het nostradamische oeuvre, variërend van portretten en illustraties die de voorkant sieren van de diverse uitgaven tot allerlei versieringen. Het RCN heeft uitgebreide registers over personen en jaren van uitgifte.

Het is bijna onmogelijk om in het kort de inhoud te beschrijven van het RCN, dat volgens Martin Hofstede, de schrijver van Het raadsel Nostradamus - zijn leven, zijn werk, zijn voorspellingen een ware Fundgrube is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nostradamus.

 

De Meern, 26 oktober 2005
T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top